Kweek ’n lewe van opregte dankbaarheid

Wanneer jy volkome verstaan wat Jesus vir jou gedoen het, sal jy jou hele lewe aan God oorgee. Doen hierdie Bybelstudie en sien hoe die Here jou leer om Hom in dankbaarheid te aanbid.

deur ds Brahm Robinson

Gelowiges se godsdiens getuig van die voltooide verlossingswerk van Jesus Christus. Omdat Hy vir ons alles aan die kruis gedoen het,kan ons ’n lewe tot eers van sy Naam leef. Die wyse waarop jy jou godsdiens beoefen, weerspieël hoe goed jy Christus se werk verstaan. Totale lofprysing, aanbidding en dankbaarheid is eers moontlik as jy regtig verstaan wat Jesus vir jou gedoen het.


Lees telkens die gedeelte wat aangedui word en antwoord dan die vrae. Onderaan is die voorgestelde antwoorde.

Deel 1

Lees Lukas 5:12-16

1. Hoe het Jesus hierdie een melaaste genees? Hoe verskil dit van die genesing in Lukas 17?


Levitikus 13:1

2. Wie het die wet vir die volk gegee?


Levtikus 13:3

3. Wat is die rol van die priesters?


Levitikus 13:5, 8, 15

4. Wat moet met die persoon gebeur indien hy volgens die wet en deur die priesters onrein verklaar word?

5. Watter implikasies het dit op iemand se godsdiens, sosiale en familielewe indien hy onrein verklaar word?


Lees 2 Konings 5:6-7 en 2 Kronieke 26:20-21

6. Wat het die Jode gesien is die oorsaak van melaatsheid?Deel 2

Lees Lukas 17:13-16

7. Hoe roep die melaatses vir Jesus aan? Wat erken hulle van Hom daarin?

8. Wat beteken dit om jou te ontferm (1983-vertaling) of barmhartig te wees (1953-vertaling)?

9. Wat antwoord Jesus hulle op hul versoek? Hoekom is dit ’n vreemde antwoord?

10. Hoe word die evangelie vir ons hierdeur uitgebeeld?

11. Wat gebeur met die tien wat in gehoorsaamheid Jesus se opdrag nakom? Wat is hulle reaksie daarop?

12. Watter drie dinge doen die Samaritaan wat omgedraai het?

13. Wat beteken dit vir ’n Samaritaan om in God se teenwoordigheid te mag kom?

14. Wat impliseer Jesus met sy vrae aan die Samaritaan?

15. Sien jy iets merkwaardig van die tweede opdrag wat Jesus aan die Samaritaan gee?


Die Heilige Gees wek ware geloof in jou om daardie geloof uit te leef tot God se eer. Deur sy werking plaas jy God eerste in jou lewe en wil jy elke geleentheid gebruik om Hom te verheerlik. Jy wil Hom loof en prys. Jy wil Hom aanbid met alles wat in jou is en met elke geleentheid wat jy het vir Hom alleen dankie sê.


Antwoorde op die Bybelstudie-vrae

Deel 1

1. In Lukas 5 raak Jesus die melaatse aan en in Lukas 17 bly Hy op ’n afstand staan.

2. Die Here het die wet en die voorskrifte vir die volk gegee.

3. Hulle moes die wet toepas soos die Here dit vir hulle gegee het.

4. Hy moes afgesonder word van die res van die volk.

5. Melaatsheid het ’n geweldige uitwerking op ’n gesin gehad. Met ander siektes kom besoek jou familie jou en ondersteun jou. Met melaatsheid kon die mense wat jy die nodigste gehad het nie by jou kom nie. Jy kon ook nie in die tempel kom om God daar te aanbid en offers te bring nie.

6. Iemand wat melaats word, het effektief lewend dood geleef. Die melaatse se siekte kom van God en die persoon word ook deur mense uitgestoot. Die Jode het dit as ’n vloek gesien. Koning Ussia was deur melaatsheid getref vanweë ’n goddelike straf omdat hy teen die priesters uitgevaar het en offers gebring het wat net vir die priesters beskore was.

Deel 2

7. Hulle noem Hom “Meester” (1953-vertaling), of “Here” (1983-vertaling). Die titel gaan nie oor sy vermoë as Leermeester, dat Hy goeie onderrig gegee het nie. Die melaatses het geweet Jesus besit mag om hulle uit hul situasie te red.

8. Barmhartig is wanneer iemand wat na iemand anders uitreik om hulle in hul situasie te help waarin hulle hulself nie kan help nie.

9. Jesus gee die instruksie dat hulle hulself aan die priester moet gaan wys. Dit is ’n intensiewe vorm van die werkwoord en dui daarop hulle deur die priester ondersoek moet word soos die wet van Moses vereis. Die priester is magteloos om hul situasie te verander. Priesters mag net die wet toepas.

10. Jesus sê vir die mens om homself aan die wet te gaan meet. Die wet sê jy is sondig en onrein. Nie jyself of die wet kan jou red nie. Netso ontdek ek dat die wet van God en al my probeerslae om die wet te onderhou my nooit kan skoonmaak nie. Dit wys op solus Christus; Christus alleen kan jou help!

11. Al tien word deur die genade alleen (sola gratia) genees. Nege gaan steeds na die priesters toe en net een draai om.

12. Hy het God hardop geprys. Hy val voor die voete van Jesus neer en aanbid en dank Hom. Hier sien ons soli Deo gloria, die eer aan God alleen.

13. ’n Samaritaan mag nie in die tempel in Jerusalem gegaan het nie, net Jode mag God daar aanbid het. Nou kom hy van aangesig tot aangesig met God.

14. Niemand anders het omgedraai om vir God die eer te gee nie. Die ander nege reken hul genesing gaan oor hulself.

15. Die opdrag van die Here verander nou. Hierdie man word nie beveel om eers weer na die priesters te gaan nie, sy geloof het hom gered. Hy ontvang sekerheid van sy verlossing deur geloof alleen (sola fide).

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui