Hoe bewys ons liefde aan mekaar?

1 Petrus 4:8 gee ons die opdrag om mekaar lief te hê én leer ons hoe om in liefde saam te leef.

deur ds. Danie de Kock

Die woord liefde is waarskynlik die woord wat die meeste onder Christene gebruik word. Ons almal ken die groot gebod: “Ons moet die Here bo alles met ons hele hart en siel en verstand en al ons kragte liefhê en ook ons naaste soos onsself.”
Ons weet van liefde en ons praat baie oor liefde, maar weet ons hoe om liefde te bewys? In 1 Petrus 4:8 sê die apostel Petrus: “Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê want die liefde bedek baie sondes.” Weet jy wat dié vers beteken en hoe jy dit moet doen?


Liefhê vra jou lewe

Johannes sê: “Hieraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê” (1 Johannes 3:16). Hy verduidelik verder wat dit in die praktyk beteken om jou lewe vir jou broer af te lê: “Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees?” Ons elkeen moet bereid wees om ’n deel van ons tyd en krag en ook ’n deel van ons geld aan iemand anders, wat nood het, af te staan.


Liefde verg opoffering!

In Johannes 15:12-13 sê Jesus: “Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê.” As ons liefde wil bewys, moet ons ook, soos Jesus, ons eie lewe in die proses aflê. Ons beste voorbeeld is Jesus Christus. Hy het sy liefde aan ons gewys deur sy lewe vir ons af te lê. Dit is presies die manier hoe ons ook moet liefhê. Ons moet bereid wees om opofferings te maak om ander mense rondom ons op dié manier te bevoordeel. Onthou, om jou lewe op te offer kan net onder leiding van die Heilige Gees gedoen word. Dit kom nie vanself nie. Net soos geduld en vriendelikheid is liefde mos ‘n vrug van die Gees waarvan ons in Galasiërs lees.


Liefhê bedek baie sondes

Na die opdrag in 1 Petrus 4:8 om mekaar lief te hê, gaan die vers voort om te sê “… want die liefde bedek baie sondes.” Dit was juis wat God gedoen het, toe Hy as Jesus Christus na hierdie aarde toe gekom het. Hy het ons sondes kom bedek. In die baie bekende Johannes 3:16 lees ons: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.”

Dít is presies hoekom die Here sê dat ons mekaar hartlik moet liefhê. Ons liefde vir mekaar word deur vergiffenis gedra en deur verdraagsaamheid gekenmerk. In 1 Korintiërs 13:4-7 word liefde in die praktyk beskryf: “Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.”


Liefhê is gasvryheid

Uiteindelik, sê Petrus, sal hierdie ware liefde, wat van God af kom, duidelik in ons elkeen se lewens sigbaar word. Liefde wat so selfopofferend werk en wat in die proses baie sondes bedek, is liefde wat tot voordeel van jou naaste sal wees. Daarom sê Petrus: “Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla” (1 Petrus 4:9).
Om gasvry te wees, beteken om mense op ’n vriendelike manier in jou huis te ontvang. Juis op so ’n manier dat hulle spesiaal voel. Dit beteken selfs om mense wat jy voorheen nie geken het nie na jou huis toe te nooi. In Hebreërs 13:2 lees ons: “Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves.”
Gasvryheid eindig nie by jou huis nie. Nooi mense hartlik na die kerk en gemeente-aksies. Wees vriendelik en ontvang elkeen met ope arms.


Liefhê is diensbaarheid

Liefde dring en dryf ’n mens tot diensbaarheid. As ons God bo alles liefhet en ons naaste soos onsself, dan wil ons diensbaar wees. Dit is dan boonop lekker om diensbaar te wees. Diensbaarheid maak jou lewe sinvol.
Hierdie liefde wat die Heilige Gees in ons elkeen wek, motiveer en inspireer mens om met die gawes wat die Here aan jou gegee het voluit diensbaar te wees. Petrus sê in 1 Petrus 4:11: “So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid!


As gelowiges moet ons soos sout en lig uitbeweeg en die Here se liefde sigbaar maak. Dit is die groot opdrag wat ons Koning aan ons elkeen gee. Ons elkeen moet dink en bid en bepaal hoe ons die liefde prakties in ons lewens gaan uitvoer.

Jy sal ook hou van ...

1 Response

  1. Hettie sê:

    Baie dankie vir die boodskappies so duidelik en verstaanbaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui