Hoekom gaan dit goed met ongelowiges?

Soms wonder ons soos Jeremia waarom die pad van die goddeloses voorspoedig is. Ons leer uit Psalm 73 hoekom die voorspoed van die gelowige ewig is, terwyl die goddelose se voorspoed gou verbygaan.

deur ds. Dirk Meijer

In ons lewe word ons met baie vrae gekonfronteer. Om vrae te vra, is goed, mits ons met ons vrae tot rus kom by die Here en sy Woord. Een van die algemene vrae in ons lewens is hoekom dit soms só goed gaan met ongelowige mense, en só sleg met gelowige mense? Dit is nie ’n vraag waarmee net ons worstel nie. Dink byvoorbeeld aan die profeet Jeremia wat vra: “Waarom is die pad van die goddeloses voorspoedig, waarom leef almal wat verraderlik optree, rustig?” (Jerermia 12:1).

So hoor ons ook hoe worstel Asaf in Psalm 73 met hierdie vraag, soveel so dat hy sê: “my voete het amper gegly en my treë was amper wankelrig” (vers 2). Tog kom hy tot rus by die Here, soos ons ook mag.


Die goddelose se verterende voorspoed

Wanneer Asaf na die wêreld rondom hom kyk, beskryf hy vir ons wat die vraag is waarmee hy worstel. Hy sien baie goddelose mense, en meer nog: hy sien dat dit ontsaglik goed gaan met hulle! Dit maak hom selfs jaloers op hulle (vers 3).

Die goddelose het geen sorge en bekommernis oor wat hulle hoef te eet nie (vers 4). Hulle is trots en doen kwaad aan ander, sonder om die gevolge daarvan te dra (vers 6-7). Hulle praat lelik met hulle tonge en spot selfs met die Here in die hemel (vers 9). Hulle lewe asof God nie bestaan nie (vers 11). Boonop dit alles word hulle rykdom en aardse voorspoed net meer en meer (vers 12). 

As Asaf dit alles sien, kom hy tot ’n hartseer gevolgtrekking: “ja, tevergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas” (vers 13). Wat baat dit ons om gelowig op die Here te vertrou, as dit met die goddelose so goed gaan, en met ons – voel dit dalk – so sleg?

Tog eindig Asaf in sy gedagtes nie hier nie, hy moet nog verder dink. Hy moet tot rus kom by die Here. Hy probeer om te verstaan, en om te verstaan, gaan hy na die heiligdom van die Here, na die tempel toe (vers 16-17). As daar ’n antwoord gaan wees, is dit in die Here se teenwoordigheid. Inderdaad, daar het Asaf “insig gekry in hulle uiteinde”.

By die tempel het Asaf gaan sien wat dag vir dag daar gebeur. Mense bring diere om geoffer te word. Priesters slag die diere. Die dooie diere word op die altaar verbrand. Te midde van dit alles verstaan Asaf meer oor die uiteinde van die goddelose. Wat met daardie diere gebeur, is wat moet gebeur met die mens wat nie in die Here glo nie. Hulle gaan sterf onder God se straf. God bring hulle tot ’n val (vers 18).

God sien die goddelose mense se goddelose werke. Hy sien hoe hulle trots is met hulle voorspoed. Hy hoor hoe hulle spot met Hom en sy kinders. Hy weet hoe hulle mors met die besittings wat Hy aan hulle toevertrou het.

Die uiteinde van hierdie voorspoedige goddelose mense is dat hulle deur God verteer gaan word. Al hulle geld gaan hulle nie loskoop nie. Al hulle pret en plesier gaan vir hulle niks beteken nie. Hulle het inderdaad voorspoed, maar dit is ’n verterende voorspoed.


Die gelowige se vervullende voorspoed

Anders as die goddelose se verterende voorspoed, kom Asaf tot nog meer insig oor die ware voorspoed van die gelowige. Ons voorspoed lê nie in rykdom en mag nie. Ons het veel meer as dit!

Asaf kan tot ’n baie troosvolle belydenis kom oor die swaarkry wat hy al in sy lewe moes deurmaak: “Tog was ek altyd by U; U het my regterhand vasgehou” (vers 23). Die Here neem sy kinders by die hand en lei hulle deur sy wyse raad. Hy sal vir ons wys wat die pad is waarop ons mag gaan. Hy is ons herder, en as Hy ons herder is, is daar niks wat ons ontbreek nie (Psalm 23).

Wie so naby die Here lewe, hoef ook nie sy begeertes te gaan vol maak met aardse rykdom of skatte nie. “As ek by U is, begeer ek niks op aarde nie” (vers 25). As God vir ons sy Seun gegee het om in ons plek vir die sonde te sterf, wat anders sal ons begeer as om naby Hom te lewe?

Die gelowige mag eenvoudig erken: “wat my betref, die nabyheid van God is vir my goed” (vers 28). Dit is ’n geheim wat die Here net vir die gelowiges oopmaak. Of ons op aarde voorspoed of teëspoed het – alles is vir ons goed in Christus. Paulus skryf oor die geheim in Filippense 4:12: “Ek weet wat dit is om te min te hê, en ek weet wat dit is om oorvloed te hê; in elke opsig in al hierdie dinge het ek die geheim geleer: om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly.”


Die voorspoed van die gelowige is ewig, terwyl die voorspoed van die goddelose baie gou verbygaan. Of ons dan voorspoed of teëspoed beleef, ons beleef dit terwyl ons naby die Here is. Wie die Here ken, kan saam met Asaf beaam: “God is waarlik vir Israel goed” (vers 1). 


Al die aanhalings is uit die 2020-vertaling geneem.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui