Wanneer liefde vir geld geldgierigheid word

Weet jy hoe jy as Christen geld en rykdom moet hanteer? Só moet ons waak daarteen om van geld ’n afgod te maak.

deur Peet van der Westhuizen


In 1 Timoteus 6:6-10 (2020-vertaling) lees ons:

Wat wel ’n groot wins is, is godvresendheid wat met tevredenheid gepaardgaan. Ons het immers niks in die wêreld ingebring nie, en kan niks daaruit wegneem nie; maar as ons kos en klere het, laat ons daarmee tevrede wees. Wie ryk wil wees, val in versoeking en ’n strik, en baie begeertes wat mense meesleur na ondergang en vernietiging. Want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die hunkering na rykdom het sommige mense laat afdwaal van die geloof, en hulle het hulleself met baie smarte deurboor.


Paulus skryf dié woorde aan Timoteus en stel godvresendheid en tevredenheid teenoor mense wat dwaal en dink dat om godvresend te wees winsgewend is (vers 5). Hier waarsku hy teen mense wat godvresend lewe, wat lewe op ’n manier wat lyk volgens die wil van God, maar dit eintlik maar net doen om vir hulleself iets daaruit te kry. Hulle doen dit omdat hulle dink dit is winsgewend. Hulle dink dat om op ’n manier te lewe waar hulle lyk of hulle God vrees en dien, vir hulle wins en rykdom sal bring. Hulle gee dus nie om of hulle die Here eer en dien nie, maar hulle gee net vir hulle self om omdat hulle wins en geld najaag.


Geloof beteken nie rykdom nie

Hierdie is iets wat ons in ons tyd baie hoor en mee te doen kry. Dit kom veral na vore in die dwalings van die voorspoedsteologie oftewel die “prosperity gospel”. Hierdie mense verkondig dat God vir jou rykdom bestem het, dat as jy ware geloof het jy ook groot rykdom sal hê. Daarmee saam word rykdom en voorspoed aan die sterkte van jou geloof gekoppel. As jy arm is en dit met jou swaar gaan dan is dit omdat jy nie genoeg glo nie en jou geloof nie groot genoeg is nie.

Paulus sê egter dat hierdie redenasie bog is. Geloof gaan nie vir ons rykdom en eer bring nie. Dit gaan nie vir ons winsgewend – in die materiële sin – wees om gelowig te wees nie. Die enigste wins vir gelowiges is nie materieel nie. Ons wins is die ewige lewe saam met Christus. Om God te vrees en tevrede te wees is ’n wins vir die gelowiges.

Want wie rykdom najaag val in versoeking en het begeertes wat nie in lyn met God se wil is nie. Geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die begeerte na rykdom as die een en die al, lei tot baie kwaad. Hierdie begeerte laat mense selfs afdwaal van die geloof. Wanneer jou liefde vir geld groter is as jou liefde vir God verloën jy Hom.


Geldgierigheid is afgodediens

Hierdie word veral beklemtoon in Kolossense 3:5 wanneer Paulus skryf dat gierigheid afgodediens is. Geld word die afgod van die wat geldgierig is en slegs geld najaag. Die Here Jesus waarsku ook teen geldgierigheid wanneer Hy sê dat ons nie God en Mammon kan dien nie (Matteus 6:24, Lukas 16:13).

In Lukas 18:24-35 lees ons dat Jesus sê dat dit vir iemand wat ryk is, baie moeilik is om in die koninkryk van die hemele in te gaan, en dat dit selfs makliker is vir ’n kameel om deur die oog van ’n naald te gaan as vir ’n ryk man om in die koninkryk van die hemel in te gaan.


Mag ’n gelowige ryk wees?

Al hierdie tekste wys op die sondigheid van geldgierigheid en die moeilikhede van rykdom. Dit laat ons vra: Mag ’n gelowige dan nie ryk wees nie? Die antwoord hierop is ja, gelowiges mag ryk wees. Ons sien in die Skrif telkemale hoe God gelowiges seën deur aan hulle rykdom te gee. Dink maar net aan Abraham en Job en Salomo. Maar by hierdie mense het dit nie gegaan om geld na te jaag om ryk te wees nie. Nee, hulle het God gedien en liefgehad en Hy het aan hulle rykdom gegee as ’n geskenk. In Job se geval is sy geloof ook getoets daardeur dat sy rykdom van hom af weggeneem is. Job se antwoord hierop is: “die Here het gegee, die Here het geneem: die Naam van die Here sy geloofd.” Wanneer Job al sy rykdom verloor, bly hy steeds godvresend omdat hy die Here liefhet vir wie Hy is en nie vir die gawes wat Hy gee nie. Want rykdom is ’n gawe of ’n geskenk uit die hand van die Here.


Hoe moet ek rykdom hanteer?
As gelowiges dan wel ryk mag wees maar nie geldgierig nie, hoe moet ons oor geld dink? Ons moet besef dat ons álles wat ons het van die Here ontvang het. Ons moet tevrede wees met wat die Here vir ons gee en nie uit liefde vir geld en besittings altyd geld najaag nie. Ons moet, soos ons lees in 1 Timoteus 6:8, tevrede wees daarmee as ons kos en klere het. Ons moet vertrou op God om vir ons te sorg en nie vir ons skatte hier op aarde bymekaar maak waar dit vergaan en gesteel kan word nie.


Laat ons daarom met die woorde van Spreuke 8:8-9 van die Here vra:

moet my nie arm maak of ryk nie, gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en U verloën en sê: “Wie is die Here?” nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se Naam oneer aandoen nie.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui