Omvattende antwoorde oor God se vergifnis

Hoekom bestaan vergifnis en wat is dit? Wie word vergewe? Wat word vergewe? In hierdie artikel kyk ons in oorsig oor wat God se vergifnis van mense se sondes inhou.


deur ds. Hannes Lee

God se vergifnis wat Hy aan mense bied bly maar vir ons mense ’n groot raaisel. Hoe werk dit? Hoekom gee God vergifnis? Aan wie gee Hy dit, en hoekom? Watter dinge word alles deur Hom vergewe, en hoe weet ek dat ek vergewe is? Ons gaan kortliks saam na van hierdie dinge kyk.

 1. Hoekom bestaan vergifnis en is dit nodig?
 2. Wat is vergifnis?
 3. Wie ontvang almal God se vergifnis?
 4. Is daar sondes wat God nie vergewe nie?
 5. Is daar iets soos groot sonde en klein sonde?

1. Hoekom bestaan vergifnis en is dit nodig?

Ons gaan sekerlik heel eerste moet besin oor die oorsprong van vergifnis. Hoekom is dit enigsins nodig dat dit bestaan? Vergifnis bestaan omdat sonde bestaan. As dit nie vir sonde was nie, was vergifnis nie nodig nie.

Die Skrif maak vir ons duidelik dat sonde plaasvind wanneer ons die doel mis waartoe God ons geskape het; wanneer ons dade Hom nie verheerlik nie; en wanneer ons ongehoorsaam teenoor Hom en sy voorskrifte optree.

Saam met die sonde wat ons elke dag doen, is daar ook nog die feit wat die Skrif openbaar dat die mensdom as geheel in sonde gebore word. Die mens deel aan die sondeskuld van Adam en Eva toe hulle teen God gerebelleer het (Genesis 3:1-14). Die rebellie teen God is deur die duiwel aangewakker en die mens het deur sy eie vrye wil hieraan gevolg gegee.

Hierdie sondeskuld alleen was genoeg om die hele mensdom in vervloeking te bring, van die heerlikheid van God te beroof en in die ewige dood te stort (Romeine 3:19,23 en 6:23).


2. Wat is vergifnis?

Die ewige dood sou die enigste uiteinde vir alle mense gewees het indien dit nie vir God se vergifnis was nie, omdat God se geregtigheid eis dat alle sonde met die dood gestraf sal word.

Vergifnis is die kwytskelding en wegneem van die skuld van die sonde, sodat ons nie meer daarvoor gestraf word nie, maar vrygespreek word. En omdat ons vrygespreek is, het ons die verwagting om na hierdie lewe die ewige hemelse koninkryk van God binne te gaan.

Die vergifnis en die vryspraak word gegee alleen op grond van die verdienste van Jesus Christus. Aan die kruis het Hy gesterf en met sy bloed betaal vir die skuld van God se kinders, en die straf wat eintlik oor ons sonde uitgestort moes word, op Hom geneem. Hy het volledig vir al die sonde van al God se kinders betaal.

Hierdie offer aan die kruis is die enigste manier waarop dit kon gebeur het. Soos ons lees in Efesiërs 1:7: “In Hom (Jesus Christus) het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade…”


3. Wie ontvang almal God se vergifnis?

Hierdie is ’n baie belangrike vraag. Vergewe God alle mense hul sondes in Jesus Christus? Die antwoord wat die Bybel ons gee, is: nee. Ons het reeds verwys na die feit dat “God se kinders” diegene is wat sy vergifnis ontvang.

Wie is God se kinders? Dit sien ons onder andere in Efesiërs 1:4-5, net voor vers 7 wat ons reeds gelees het. Daar staan dat God ons uitverkies het om heilig en sonder gebrek voor Hom te wees, en dat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil.

Wat beteken dit? God het sommiges gekies om deur Christus vergifnis en daardeur redding te ontvang, en andere nie. Hierdie besluit, om sommige te begenadig en andere nie, is nie onregverdig nie, want almal verdien die ewige oordeel oor die sonde waarin hulle gebore is en wat hulle gedoen het.

Die wat tot redding uitverkies is, ontvang buitengewone en onverdiende genade volgens die barmhartige besluit van God. Aan dié wat nie uitverkies is nie, word die evangelie net so intensief bedien as aan die uitverkorenes, en word hulle net so ernstig deur God geroep, maar hulle slaan nie ag daarop nie.

Diegene wat uitverkies is, God se kinders, word begenadig deur die Heilige Gees om te glo in die evangelie van Jesus Christus en sy reddende optrede. Saam met hierdie geloof word die vergifnis aan hulle deur God tot in ewigheid geskenk.

Lees meer oor God se uitverkiesing hier.


4. Is daar sondes wat God nie vergewe nie?

Daar is net een sonde wat God nie vergewe nie, en dit is die lastering teen die Heilige Gees (Matteus 12:31-32; Markus 3:29; Lukas 21:10). Wat is hierdie sonde? Eenvoudig gestel: Dit is die onwilligheid om die evangelie van Jesus Christus aan te neem en dit te glo.

Hoekom is dit ’n sonde teen die Heilige Gees? Omdat die Heilige Gees die Groot Verkondiger van die evangelie is. Enigiemand wat weier om die Heilige Gees se verkondiging oor Jesus Christus te glo (soos dit in die Woord staan en deur die Heilige Gees aan mense verduidelik word), maak van die Heilige Gees ’n leuenaar en laster so sy werk.

Anders gestel: Dit is die gewillige verblyf in die vervloekte sondestaat wat na die verdoemenis lei, en die verwerping van die genade van God wat die Heilige Gees deur die evangelie bedien. Dit is ’n lewenslange sonde, wat tot die verlorenheid lei van die wat tot op hul sterwensdag daarmee volhard.

Diegene wat tot bekering hiervan kom terwyl hulle nog lewe, word nie beskou as lasteraars teen die Heilige Gees nie, want anders sou daar geen uitverkorenes gewees het nie.

God se kinders, die uitverkorenes, hoef glad nie te vrees dat hulle ooit daardie sonde sal kan pleeg nie, want die geloof wat uit genade deur God aan hulle geskenk is, en wat nooit vergaan nie, beskerm hulle daarvan.


5. Is daar iets soos groot sonde en klein sonde?

Ons is nogal lief daarvoor om onderskeid te maak tussen sogenaamde “groot” en “klein” sondes. Hiervolgens word sondes teen mekaar afgeweeg, en sonde wat volgens mense-oordeel groter skade in die samelewing veroorsaak, is ernstig, terwyl dié wat min tot geen skade en ontwrigting veroorsaak nie, as kleiner sonde beskou word wat nie té ernstig aangespreek behoort te word nie.

Baie keer word hierdie onderskeid dan misbruik om sondige optrede te regverdig, omdat dit “darem nie so ernstig” is nie. “Ek kan maar vloek en skel as mense voor my indruk by ’n vierrigtingstop,” sal mense byvoorbeeld sê. “Ten minste het ek hom nie te lyf gegaan of doodgemaak nie.”

Dit is dan ook so dat kerke wat die tug bedien aan sondaars, ook onderskeid tref ten opsigte van sondes wat gepleeg is, en nie almal oor dieselfde kam skeer nie. Die doel daarvan is om die tug in elke spesifieke geval op die beste moontlike manier te bedien, om die sondaar te behou, hulle tot bekering te lei, en om die skade aan die eer van die Here en die getuienis van die gemeente wat deur sulke sonde veroorsaak word, te bekamp.

Vanuit God se oogpunt is daar egter nie iets soos groot sonde of klein sonde nie. Ons lees juis in Jakobus 2:10: “Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword.” Die enigste onderskeid wat God tref, is die sonde wat deur sy kinders gedoen word (want dit gebeur ongelukkig nog steeds!) en die wat gedoen word deur die wat verlore gaan.


Sonde van uitverkorenes teenoor verlorenes

Kenmerke van die sonde van die uitverkorenes is:

 • Dit is volkome deur God vergewe.
 • Dit word onwetend as gevolg van die swakheid van die mens gedoen.
 • Daar is ’n daadwerklike voorneme gelei deur die Heilige Gees om van opsetlike sonde weg te bly.
 • Die Heilige Gees lei ook uitverkorenes tot bekering en berou van hul sondes.

Kenmerke van die sonde van die verlorenes, daarenteen, is:

 • Die volharding in ongeloof maak dat hulle teen die Heilige Gees laster, sodat hul sonde nie vergewe is nie.
 • Sonde is sigbare tekens van voortslepende verset teen God.
 • Sonde word dikwels doelbewus en opsetlik gedoen.
 • Daar is geen sprake van bekering en berou oor sonde nie.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui