Wat leer die saligsprekinge oor ons erfenis?

Deur Jesus se kruisdood is ons as gelowiges met God versoen en so het ons sy erfgename geword. Lees hier oor wat die saligsprekinge oor ons erfenis, waarmee God ons seën, sê.  

deur Peet van der Westhuizen


In Matteus 5:1-12 (1933/53-vertaling) lees ons die bekende saligsprekinge:

EN toe Hy die skare sien, het Hy op die berg geklim; en nadat Hy gaan sit het, het sy dissipels na Hom gekom; en Hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê: Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.


In dié gedeelte is daar ’n paar interessante dinge. Wat uitstaan bo die res is dat die woord salig nege keer in die gedeelte voorkom. Nege keer noem die Here Jesus mense salig. Die vraag is dan:

Wat beteken dit om salig te wees?

Die woord wat in die 1933/53-vertaling met salig vertaal word kan ook met geseënd vertaal word (1983-vertaling). Maar om geseënd te wees beteken dat iemand jou moes seën. In hierdie gedeelte word geïmpliseer dat God die Een is wat seën.

Om beter te verstaan wat dit beteken om geseënd te wees kyk ons na die priesterlike seën in Numeri 6:24-26 wat lui: “Die HERE sal jou seën en jou behoed; die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.” Ons sien dat die seën van die Here inhou dat Hy sy aangesig oor die persoon wat geseën is laat skyn. Dit beteken dat die persoon God se guns geniet; dat God aan hom goedheid bewys. Dit kan ook beskryf word as om die hoogste denkbare geluk te ervaar. Dat God onder sy volk woon is ’n groot deel van die boodskap van die eerste vyf boeke van die Bybel (waarvan Numeri ook deel is).

Dit is dan ook hierdie genieting van God of verhouding met God wat belowe word aan die mense wat salig is: Hulle word vertroos, hulle sal die aarde erf, hulle word versadig, daar word barmhartigheid aan hulle bewys, hulle sal God sien en hulle sal sy kinders genoem word. Al hierdie beloftes is die gevolg daarvan om deur God geseën te wees.


Gelowiges is die geseëndes

Maar om geseënd te wees is ten nouste verbind daaraan dat jou saak met die Here reg is. Want vyande van God kan nie sy guns en goedheid geniet nie. Daarom praat die Here Jesus in Matteus 5 van gelowiges. Gelowiges is geseënd en daarom leef hulle op ’n sekere manier en ontvang hulle ook gawes uit die hand van die Here. Maar hierdie gelowiges is nie geseënd omdat hulle sekere dinge doen nie, maar omdat hulle deur God geseënd is kan hulle op ’n sekere manier optree. Omdat hulle geseënd is, is hulle arm van gees, treur hulle, is hulle sagmoedig, honger en dors hulle na geregtigheid, is hulle barmhartig, is hulle rein van hart, is hulle vredemakers, word hulle vervolg ter wille van geregtigheid en word hulle beledig en vervolg ter wille van die Naam van Jesus.

Ons moet wel onthou dat die mens in sy sondige toestand ’n vyand van God is. Soos ons egter weet is ons as gelowiges met God versoen deur die kruisdood van ons Here Jesus Christus. So het ons erfgename van God geword en geniet ons nou sy guns. So is ons nou salig en word ons deur God geseën.


Die seëninge en ons erfenis

Die feit dat ons deur God geseën is het gevolge soos ons reeds gesien het. Daar is twee wat te doen het met ons erfenis. Die eerste is dat die gelowiges wat salig is, die aarde sal erf (vers 5) en die tweede is dat hulle kinders van God genoem sal word (vers 9). Wanneer ons met God versoen is en sy guns geniet en volgens wy wil as sagmoediges lewe dan het ons die belofte dat ons die aarde sal erf. Ons sal die nuwe aarde erf waar ons saam met God sal leef tot in alle ewigheid. Ons het ook die belofte dat wanneer ons vredemakers is sal ons kinders van God genoem word. Die gevolg daarvan is dat God ons Vader is en ons erfgename is van al die beloftes van God.


Ons het ’n erfenis wat nie in hierdie wêreld is nie maar deur God aan ons belowe word. Die enigste rede waarom ons hierdie erfenis het is omdat ons deur God geseën is. Laat ons daarom leef soos mense wat deur God geseën is en hoop op die erfenis wat aan ons belowe is.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui