Leer mekaar van Christus

Die boodskap van Christus is die belangrikste een wat daar is. Lees hier hoe ons mekaar van Christus kan leer.

deur ds. Johan Nel

Paulus was in die gevangenis toe hy die brief aan die Kolossense geskryf het. Waaroor skryf Paulus sy brief aan die gemeente in Kolosse? Hy skryf oor Christus! Wat was die boodskap wat die gemeente moes hoor? Christus! Daaruit kan ons sommer dadelik iets leer: Die belangrikste in ons lewens moet Christus wees. Daarom moet ons die opdrag om mekaar van Christus te leer met erns aanpak.

In hierdie artikel kyk ons na die boodskap van Kolossense 3:16:

Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing.


Die boodskap van Christus

Die wêreld sonder Christus is ’n wêreld wat verlore gaan. As iemand van Christus weet, al is dit selfs baie, maar Christus leef nie in sy hart nie, sal so mens ook verlore gaan. Verlore gaan beteken jy is in die mag van die duiwel en die sonde en die dood. Ten spyte van die sondigheid van die mensdom en die gebrokenheid van die wêreld, het God die wêreld lief (Johannes 3:16). Hy laat die mensdom nie verlore gaan onder sy oordeel nie. Nee, God praat met die wêreld. Hy het ’n dringende boodskap vir alle mense. Hierdie boodskap is vir elkeen van ons:

Net Christus, Christus alleen, kan jou red van die sonde se mag en die ewige dood wat op elke mens wag.

Die boodskap van Christus gaan oor die volle rykdom van sy verlossingswerk. Die boodskap gaan dus oor Christus se verlossingswerk op die aarde voor sy dood, met sy dood en na sy dood, en ook sy verlossingswerk in die hemel. Christus se verlossingswerk voor sy dood bestaan in sy:

  • ontvangenis deur die Heilige Gees,
  • sy geboorte uit die maagd Maria,
  • sy lyding van die oomblik van sy geboorte en die res van sy lewe op aarde, en
  • sy onskuldige veroordeling deur Pontius Pilatus.

Elkeen van hierdie verlossingsdade maak saam met die ander dade soos sy dood aan die kruis, sy begrafnis, die lyding van die hel wat Hy ondergaan het, sy opstanding en sy hemelvaart, sy gaan sit aan die regterhand van God en sy wederkoms die “volle rykdom” van Christus se verlossing uit. Jy het elkeen van hierdie verlossingsdade nodig om van God se ewige oordeel verlos te word.


Maak Christus se boodskap jou eie

God wil dat die boodskap van Christus in gelowiges bly. Die oorspronklike woord vir “bly” is “woon”. Dit beteken die boodskap van Christus moet ’n permanente plek in jou binneste hê. Jy moet die boodskap van Christus ken en in jou geheue hou. Die boodskap van Christus moet ook ’n permanente plek in jou hart hê: Jy moet in jou hart sekerheid hê oor die volheid van Christus se verlossingswerk, en dat Hy dit alles vir jou gedoen het!

Hoe maak jy jou gedagtes en hart vol van dié boodskap?

Jy maak jou verstand met Christus vol, deur soveel moontlik van Christus te lees en te hoor, te oordink en te onthou. Dit gebeur wanneer jy soveel moontlik in die eredienste is, soveel moontlik Bybelstudie saam met ander bywoon, soveel moontlik huisgodsdiens hou en soveel moontlik self Bybel lees. Mens maak jou hart met Christus vol, deur soveel moontlik sekerheid oor Christus en sy verlossingswerk vir jou te kry. Die Heilige Gees gee jou hierdie sekerheid. Bid jy genoeg dat die Heilige Gees aan jou geloofsekerheid sal gee?


Leer mekaar van die boodskap van Christus

Die boodskap van Christus is ’n lewensveranderende boodskap! Daarom kan mens dit nie binne jou toesluit en daaroor stilbly nie. Die eerste gelowiges kon nie anders as om oor Christus te praat nie, daarom het hulle in Antiochië die eerste keer die bynaam “Christene” gekry (Handelinge 11:26).

God het sy Woord gegee sodat gelowiges mekaar kan onderrig (2 Timoteus 3:16). Een van Jesus se laaste opdragte aan sy kerk voor sy hemelvaart, was dat ons sy getuies sal wees (Handelinge 1:8). Wees gehoorsaam en leer mekaar van Christus!

Daar is ’n paar maniere hoe ons die boodskap van Christus aan ander kan oordra. Jy hoef nie eens so wyd te dink as dat jy met vreemdelinge moet praat nie. Begin by dié naby aan jou, die mense in jou gemeente. Dis deel van hoekom dit so belangrik is dat ons samekomste as gemeentes het buiten Sondae se eredienste. In die eredienste word die gemeente deur die preke onderrig, maar die gelowiges onderrig mekaar nie! Gelowiges kan mekaar selfs deur sang onderrig. Sang wys daarop dat Christus se boodskap mens se hart so raak, dat jy selfs daaroor wil sing. Deur bymekaar te kom en mekaar van Christus te leer, leer gelowiges nie net Christus beter ken nie, maar ook mekaar. So sal ’n gemeente nader aan Christus én nader aan mekaar leef.


Wanneer ons mekaar van Christus leer, is ons met die koninkryk van God besig. Dít is tog waarvoor ons hier op aarde is!

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui