10 Teksverse oor wag

As gelowiges wag ons op die wederkoms wanneer Jesus ons kom haal. Lees hier 10 teksverse in die Bybel wat oor “wag” praat. Gaan jou Bybel na en soek al die verse oor wag op!

As gelowiges glo ons dat die Here Jesus Christus weer gaan kom om ons te kom haal. Ons wag op die ewige lewe. Daar word dikwels oor die woord “wag” in die Bybel gepraat. Die Ou en die Nuwe Testament het teksverse daaroor.

Dit gaan nie net oor wag op die Here vir sy wederkoms nie, ons moet ook onder andere leer hoe om te wag op antwoorde op ons gebede en op die hulp van die Here. Saam met hierdie wag vra die Here ons volkome vertroue. Wag verg geduld!

Onthou, wag beteken nie niksdoen nie. Ons moet lewe in diens van die Here en volgens sy Woord ons lewens inrig. Dit sluit in om gereed te wees vir die tweede koms van Jesus Christus.


Lees hierdie teksverse oor wag, en gaan soek ook nog teksverse in jou Bybel op.

1. Hebreërs 9:28

So is Christus ook net een maal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As Hy die tweede keer verskyn, kom Hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir dié wat Hom verwag.


2. Klaagliedere 3:24:26

Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom. Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra; dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here;


3. Romeine 8:23-25

Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het: Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat ‘n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding.


4. Miga 7:7

Maar ek sal vertrou op die Here, ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor.


5. Psalm 130:5-6

Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre.


6. Galasiërs 5:5 (1933-vertaling)

Want óns verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop.


7. Titus 2:12-13

Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn.


8. 1 Korintiërs 1:6-7

Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig dat dit julle nie aan ‘n enkele genadegawe ontbreek nie. Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus.


9. Lukas 12:35-40

Wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand! Julle moet wees soos mense wat vir hulle eienaar wag tot hy van die bruilof af terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker Ek julle: Hy sal hulle aan tafel laat sit, self ‘n voorskoot aansit en hulle kom bedien. Gelukkig is die slawe wat hy wakker aantref, selfs al sou hy eers om middernag of met hanekraai kom. Maar dit moet julle weet: as die huiseienaar geweet het hoe laat die dief kom, sou hy hom nie in sy huis laat inbreek het nie. Ook julle moet gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n tyd wanneer julle Hom nie verwag nie.


10. Jakobus 5:7-8

Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui