Beteken vergifnis outomaties versoening?

Die Bybel gee ons die opdrag om te vergewe. In hierdie artikel leer ons wat versoening volgens die Bybel is en hoe dit saam met vergifnis werk.


deur ds. Marnix Boersema

Een van die mooiste gawes van die Here in ons lewe is verhoudings met ander mense. Verhoudings is egter ook een van die moeilikste aspekte van ons lewe, juis omdat sonde ons verhoudings seermaak en selfs verhoudings kan beëindig.

Die oplossing en opdragte wat die Here vir ons gee, is om mekaar te vergewe en te versoen … maar wat beteken dit om te vergewe en beteken vergifnis dan outomaties versoening?


Hoekom moet ons mekaar vergewe?

Vergifnis is ’n opdrag van God aan alle Christene (Efesiërs 4:32; Kolossense 3:13). Ons is geroep, nie om wraak te neem nie, maar om te vergewe. Dit is die Here se “reg om te straf” (Romeine 12:19).

Vergifnis is nie iets wat ons sommer maklik uit onsself skenk nie, daarom moet ons onsself altyd eers herinner aan die rede waarom ons ander moet vergewe. Ons vergewe, omdat God ons eerste vergewe het:

… vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het.

Efesiërs 4:32

Dit beteken, ons sal eers werklik kán vergewe, as ons die Evangelie verstaan! As ek verstaan dat ek in my sonde niks anders as die ander persoon is nie, kan ek begin vergewe. As ek verstaan dat Jesus my sondes vergewe het, kan ek daardie einste vergifnis aan ander uitdeel.


Vergifnis skryf die ander se skuld genadig af

Vergifnis beteken nie dat ek die ander party se dade goedkeur of sy sonde teen my ontken nie. Inteendeel, ek moet dit juis erken en die ander party daaroor aanspreek (Matteus 18). Dan moet ons ook verder gaan en vergewe.

Die vergifnis wat ons dan uitdeel, lyk nie soos die wêreld se vergifnis nie, maar soos Jesus s’n!

Bybelse vergifnis is om die skuld van die ander persoon genadig af te skryf. Dit is ’n belofte wat jy aan die ander party maak. ’n Belofte om nie weer die oortreding in gesprekke op te bring nie. Nie weer daaraan te dink nie. Nie die ander party daarvoor te laat boet nie.

Vergifnis gaan van my vereis om gedagte-dissipline toe te pas. As ek die ander party vergewe het (soos ek inderdaad moet), mag ek nie die oortreding herhaaldelik oordink en my gedagtes aanhou om daaroor te tob nie. Die gevolg is, dat die Here ons mettertyd ook die genade gee om tot ’n groot mate (en soms heeltemal!) die oortredings teen ons uiteindelik te vergeet!


Vergifnis verwyder nie altyd die effek van sonde nie

Beteken vergifnis die outomatiese herstel van ’n verhouding? Nie noodwendig nie. Hoekom nie? Omdat ék altyd moet vergewe, maar versoening moet van beide partye af kom.

Bybelse versoening behels egter dat jy nie moet wag vir die ander party nie. Jesus het sy lewe in ons plek gegee en ons sonde gedra, sodat daar tussen ons en God versoening en vrede kan kom (Romeine 5:10). God het nie vir ons gewag nie!

Christene moetinisiatief neem en tot die uiterste gaan om weer vrede en harmonie in die gebroke verhouding te bewerkstellig:

As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.

Matteus 5:23-24

Hoe lyk versoening?

Versoening verwyder die wig wat tussen twee mense ingekom het. As sonde die wig tussen ons is (en dit is gewoonlik), moet dit aangespreek word. Ons moet bekeer. Vergifnis moet deur beide partye uitgedeel word.

Buiten vergifnis, verg versoening van ons om mekaar weer op te soek en hard daaraan te werk om die verhouding te herstel. Vergifnis is nie altyd al wat nodig is nie. Ons moet ook daadwerklik die vergifnis in ons verhouding praktyk maak, deur nie die sonde te herhaal nie en die effek van die sonde aan te spreek en te herstel waar moontlik.

Vrede en harmonie in ons verhoudings met mense is deel van ons aanbidding (1 Johannes 2:9-10; Romeine 12:18).

A broken human relationship can damage one’s relationship to God.

D. Abernathy

As ek vergewe het, moet ek dus tot die uiterste gaan om my ook met die ander party te versoen. Versoening is die ideaal waarna Christene moet streef – die ideale gevolg van vergifnis.


Wat as versoening nie moontlik is nie?

Soms, soos ons reeds gesê het, is versoening egter nie moontlik nie, al het ek die ander party vergewe. Vrede en harmonie is dalk nie moontlik nie, want die ander party wil nie vergewe nie. Of die verhoudingsbreuk was van so aard, dat ons net nie weer ons verhouding sal kan hê soos voorheen nie.

Elke situasie sal op eie meriete in gehoorsaamheid aan die Here oorweeg moet word. Vra jou ouderling of ’n ander Christen om saam met jou oor die gebroke verhouding te bid vir wysheid. Vra vir leiding. Bid vir gehoorsaamheid.

Vergifnis skryf die ander party se skuld genadig af, maar vergifnis kan nie altyd die effek wat sonde op ’n verhouding het, herstel nie. As daar nie by beide partye bekering is nie, is versoening in die volle sin van die woord, nie moontlik nie.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui