Hoekom word Jesus “die Lig vir die wêreld” genoem?

Voor Jesus se koms was die wêreld in duisternis. Lees hier hoekom Jesus gekom het, hoekom Hy as die Lig vir die wêreld beskou word, en hoe ons in sy lig kan leef.

“Ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat dié wat in My glo, nie in die duisternis sou bly nie,” (Johannes 12:46).

deur Ds Johan Nel

Die tyd wanneer God sy Seun na die aarde gestuur het, het die mense gelewe, maar nie die lewe gehad nie. Baie keer onderskei mense, selfs Christene, nie tussen “om te leef” en “om die lewe te hê” nie. Alle mense, diere, plante en organismes leef op aarde deur God se algemene genade. Maar nie alles en almal het die lewe nie. Net die mens wat in Jesus Christus glo het die lewe. Hierdie is God se besondere genade. Jesus het gekom om die Lig te wees wat die duisternis wegvat sodat ons die lewe kan hê.


Die duisternis voor Jesus se koms

Die mense van Juda het geleef, maar hulle het nie die lewe gehad nie en ook nie geweet hoe om dit te kry nie. Juda het in duisternis geleef. Dit was ‘n tyd dat die Verlosser wat God beloof het, dringend nodig was. Van die beloofde land en ’n lewe as verbondsvolk naby God en gehoorsaamheid aan Hom was daar niks oor nie. Die verbondsvolk het onder die harde regering van die heidense Romeinse regering geleef.

In dié tyd het hulle God se stem nie soos in die verlede deur die profete gehoor nie. Die preke wat die Jode gehoor het was dat hulle die wet moet gehoorsaam en omdat hulle nie volmaak gehoorsaam was nie, is hulle geestelik gereeld veroordeel. Elkeen het maar probeer leef soos hy of sy gedink het die beste is volgens die wette van die Ou Testament.


Duisternis, hoewel die Lig gekom het
Ten spyte daarvan dat die Verlosser gekom het, leef die grootste deel van die mensdom steeds in duisternis. Heeltemal te veel mense weet heeltemal te min van Jesus Christus af en hoe lewensbelangrik Hy vir elke mens is. Die grootste deel van die wêreld is tevrede om net te leef. Baie mense sal sê dat hulle in Jesus glo, maar hulle wil steeds ’n beter lewe op aarde hê en Jesus moet daarvoor sorg. Geestelik is baie van ons in die duisternis.


God gee lig deur sy Seun na ons toe te stuur

Op presies die regte tyd, die volmaakte tyd, het God sy Seun gestuur. In die donkerte van die nag het God se Seun deur ’n almagtige wonder mens geword.

Daar was skaapwagters in die veld net buite Betlehem by hulle skape. ‘n Helder lig het oor hulle gestraal. ‘n Engel uit die hemel het hulle van die geboorte van die Verlosser vertel. Hierdie boodskap aan die skaapwagters het beteken dat die Verlosser vir gewone mense gekom het.

Die helder lig van ’n vreemde ster het wyse manne uit die ooste na God se Seun gelei. Hierdie gebeurtenis het beteken dat die Verlosser ook vir heidene gekom het.

Die Bybel, die lig op ons lewenspad op aarde, is vir ons beskikbaar. Ons kan lees en hoor dat God sy Seun vir ons gegee het.

Die enigste manier om nie net te leef nie, maar om die lewe te hê, is om die lewe by God te kry. Hy is lewe. Hy het lewe. Hy gee lewe. Hy het sy Seun gestuur, sodat elkeen wat in Hom glo, die lewe kan hê. Dit beteken dat God die lewe net deur sy Seun gee.

Om hierdie woorde saam te vat: God gee die lewe deur sy Seun, daarom was sy Seun, Jesus Christus die Lig vir die mense destyds en is Hy die Lig vir ons vandag.


Wat het Jesus Christus op aarde kom doen?

Wanneer ek die Bybel oopmaak, lees en hoor ek die volgende woorde waarom Jesus na die aarde toe gekom het:

 • Matteus 1:21 – die woorde van ’n engel uit die hemel aan Josef:”Sy sal ’n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.”
 • Johannes 3:16 – die woorde van ’n dissipel van Jesus:”God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.”

Daar is baie ander dele in die Bybel hieroor. Die woorde is elke keer dieselfde: Jesus Christus het gekom om ons van sonde te verlos, sodat ons die lewe kan hê! Daar was net een manier waarop Jesus ons van sonde kon verlos: Hy moes die straf vir en oordeel oor sonde dra. Hierdie straf is die ewige dood waarvan God die dag in die paradys gepraat het, toe Hy Adam teen sonde gewaarsku het (Genesis 2:16,17).

Hier is ons by die wonder van die lig wat in die duisternis skyn. Jesus Christus het ons sonde op Hom geneem. Hy het Homself oorgegee aan die geestelike leiers van die Jode wat Hom wou doodmaak. Onder hulle het Hy baie swaar gely. Hy is onskuldig ter dood veroordeel. Uiteindelik het Hy ’n wrede dood aan die kruis gesterf.

Daar aan die kruis het Jesus Christus met ons sonde op Hom, sy lewe afgelê en gesterf. Deur sy dood het Hy die mag van die sonde oor ons gebreek. Deur sy dood het Hy ook die skuld voor God ten volle betaal. Omdat Jesus Christus gesterf het, het Hy die mag van die duisternis van sonde en dood vir ewig gebreek.


Jesus staan op uit die dood en oorwin die duisternis

Die oggend toe die vroue Jesus se liggaam wou gaan salf na sy dood, was sy graf leeg. Die dissipels het gaan kyk en die leë graf gesien soos die vroue gesê het. Daarna het Jesus verskeie kere aan mense verskyn. Die getuienis dat Jesus uit die dood opgestaan het, is baie sterk en eintlik oorweldigend. Dit is baie belangrik om te besef en te glo dat Jesus Christus vir ons uit die dood opgestaan het. Sy opstanding beteken die volgende vir elkeen wat in Hom glo:

 • God se Seun het die dood oorwin. Hy het die dood vir my oorwin.
 • Hy het opgestaan om vir my sekerheid te gee dat my liggaam met sy wederkoms sal opstaan uit die dood.
 • Christus laat my geestelik opstaan, sodat ek nie meer net leef nie, maar dat ek die lewe kan hê.

Hier waar ons nou lewe, in ’n donker land en wêreld, het ons Jesus Christus, God se Seun in ons lewens, Hy wat die duisternis van die sonde en die dood oorwin het!


Die Heilige Gees bind ons aan Christus, ons ewige Lig

Jesus Christus het 2000 jaar gelede en ver van hier af uit die dood opgestaan. Hoe kom hierdie wondergenade by my uit, sodat ek nie meer in die duisternis nie, maar in die lig kan lewe? Wat Jesus Christus gedoen het toe Hy gesterf en opgestaan het, kom net op een manier by my uit:

 • Die Heilige Gees kom in my met die Evangelie van Jesus se kruisiging en opstanding. Hy kan in my binnekant inkom, want Hy is die almagtige God.
 • Die Heilige Gees begin geloof in Jesus Christus in my hart. Hierdie geloof is geloof dat Jesus Christus vir my gesterf en opgestaan het en my volmaak van sonde verlos het.
 • Die Heilige Gees gee vir my geloof. Ek gebruik die geloof en neem Jesus Christus aan. Ek glo in Hom as my Verlosser (Johannes 1:12).
 • Deur hierdie geloof bind die Heilige Gees my ewig aan Jesus Christus.
 • Aan Jesus Christus gebind, het ek die ewige Lig in my lewe.
 • Met God se Seun as die Lig in my lewe, leef ek nie meer in die duisternis nie en sal die duisternis van sonde en dood my nie oorweldig en vernietig nie.

Ons kan deur geloof vir ewig in Christus se lig leef

Wanneer ek deur die Heilige Gees aan Jesus Christus gebind is, is die volgende in my lewe waar:

 • Ek is ‘n kind van die lewende God en ek leef onder sy sorg en sy liefde en sy genade.
 • Ek kry nog swaar, want die duisternis is nog nie weg uit die wêreld nie. Daar is nog ernstige siekte in my en die mense na aan my se lewe. Maar, hierdie duisternis het nie meer die mag oor my nie en sal nie die oorhand oor my kan kry nie. Hoekom nie? Ek het Jesus Christus in my lewe en Hy is die onuitblusbare Ewige Lig in my lewe!
 • Met Jesus Christus deur sy Gees in my hart en my gedagtes leef ek nie met moedeloosheid en vrees oor siekte en dood nie. Die werklikheid van die dood oorheers nie meer my lewe nie.
 • Ek leef deur die Heilige Gees met ’n groter werklikheid in my: Jesus Christus is die Ewige Lig in my lewe! Daarom het ek in my hart ’n vaste geloof; ek het sekerheid; ek het troos; ek het ’n vrede wat alle verstand in my te bowe gaan.
 • Die wêreld om my is nog donker, maar ek het lig, want ek het die ewige lewe wat Jesus Christus, ons Verlosser vir my gegee het!

Hierdie artikel is ’n verwerking van die preek van ds. Johan Nel van die Gereformeerde Kerk Akasia. Lees die volledige preek hier.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui