Hoe ken jy ’n valse profeet uit?

Laat hierdie riglyne jou lei om raak te sien watter profete net wolwe in skaapsklere is.


deur ds. Ronald Bain

Soos meeste van julle seker weet is ’n profeet nie ’n toekomsvoorspeller nie. ’n Profeet is iemand wat die Here se wil aan die kerk bekend maak. In die verlede het dit beteken dat profete wel die Here se wilsbesluite oor die toekoms aan die kerk bekend gemaak het. Hulle moes veral die Here se Woord laat hoor, sodat die volk die Here kan ken en kan dien. Wanneer hulle wel oor die toekoms geprofeteer het was dit glad nie soos waarsêers wat allerhande persoonlike voorspellings oor mense se lewens maak nie. Dit het oor die groot werk van God, in die bestaan van die kerk óf die wêreldgeskiedenis, gegaan. 

Ons lees al in Deuteronomium 13 dat die Here se volk die profete moes toets. Daar lees ons dat sou iemand iets profeteer en dit gebeur wel, beteken dit nog nie dat so iemand ’n ware profeet is nie. As ’n profeet die volk wil mislei om afgode te aanbid, moet die volk weet dat hy ’n valse profeet is. So ’n profeet lyk soos ’n gestuurde van die Here, maar is in werklikheid ’n valse profeet.


Wat sê die Nuwe Testament oor valse profete?

 • In Matteus 7:15 noem die Here Jesus valse profete roofsugtige wolwe met skaapsklere aan. Die Here vergelyk sy kerk met ’n skaapkudde. Die valse profeet lyk asof hy deel is van die kudde, maar wil hulle verskeur.
 • Paulus sê vir die ouderlinge van Efese in Handelinge 20:29-30 dat daar vanuit die gemeente self mense sal kom wat nie die kudde sal spaar nie.
 • In 2 Korintiërs 11:13 lees ons dat hulle slinkse werkers is wat hulself as apostels van Christus vermom.

Wat ons duidelik moet raaksien is dat valse profete vanuit die kerk kom, maak asof hulle gestuurdes van die Here is en namens Hom praat. Dit maak hulle so ontsaglik gevaarlik!


Daar is vandag nog valse profete
Dink jy dat ons vandag nog met valse profete te make het? Beslis. Trouens, die valse leer word oral ingesmokkel. Mense raak al hoe meer verward. Die internet is ’n wonderlike instrument om die evangelie te verkondig, maar dis ook ’n bron van elke afwykende leer waaraan ’n mens kan dink. Die hoeveelheid groepe wat valse leer aanhang word net al hoe meer. Daaroor moet ons nie verbaas wees nie. Jesus het ons daarteen gewaarsku (Matteus 24:11). Daar sal baie mense wees waarmee ons te doen kry op skool, universiteit of by die werk wat onder die mag van valse profete leef of dalk self een is.


Wat doen valse profete?

 • Hulle verkondig valse leringe

Hierdie valse profete smokkel vernietigende ketterye in die kerk in (2 Petrus 2:1). Hulle verkondig goed uit hul eie harte en hulle hang die leringe van demone aan (Jeremia 23:16, 1 Timoteus 4:1). Hulle probeer dus die gesonde leer van die evangelie te vernietig met valse leringe.

 • Hulle doen verstommende wonderwerke

Die valse profete kan soms verstommende dinge doen, soos om die toekoms reg te voorspel (Deuteronomium 13:2), duiwels uit te dryf, en wonderwerke te doen (Matteus 7:22). In Openbaring 13:12-13 lees ons van die dier uit die aarde wat groot wonders en tekens sal doen. Hierdie dier verteenwoordig valse profesie. Saam met die valse leer en die wonders sal die valse profete die mense in die laaste dae vreeslik mislei om Satan te aanbid. 


Toets die profete aan die Bybel
Die Bybel sê dat ons die profete se geeste moet toets of hulle uit God is (1 Johannes 4:1). Ons kan dit net doen deur die lig van die Bybel te laat skyn op wat hulle leer en op hoe hulle leef. Ons noem die Bybel ook die Kanon. Dit beteken die maatstaf. Alles wat ons hoor en alles wat mense doen moet ons aan die Bybel toets. Ons moet ook weet dat hierdie mense gewoonlik die Bybel gebruik om hulle valse leer in te smokkel. Hulle doen hulle altyd voor as deel van die Here se kerk.


9 Riglyne waarmee ons die valse leer kan uitken

 • Valse profete meen Christus se werk is nie genoeg vir ons redding nie

Valse profete wil altyd iets by die kruis van Christus voeg om die Here se kind te wees. Byvoorbeeld, jy moet groot gedoop word of in tale kan spreek of jy moet deel wees van die oorspronklike twaalf stamme van Israel.

 • Valse profete sê redding is nie suiwer genade nie

Hulle glo altyd dat jy goed moet doen voordat jy gered kan word. Volgens valse profete kan die mens homself deur sy goeie werke red.

 • Vir valse profete is die Bybel is nie genoeg nie

Hulle sal sê dat hulle meer goed weet as wat in die Bybel staan. Hulle maak die werk van die Heilige Gees los van die Bybel.

 • Die valse profeet sê God is nie drie-enig nie

Dikwels aanvaar valse profete nie die leer van die Drie-eenheid nie.

 • Valse profete glo nie dat Christus God en mens is nie

Valse profete verwerp dit dat Christus ware God en ware mens is.

 • Valse profete dink nuut oor die Bybel

Soms sal hulle die gesag van die Bybel op subtiele maniere bevraagteken, sonder om jou te veel te skok. Byvoorbeeld, die Bybel is mense se ervaringe oor die Here, of tye het so verander dat ons die Bybel heeltemal nuut moet interpreteer.

 • Valse profete sien die Ou en Nuwe Testament as aparte openbaringe

Hulle verstaan nie die eenheid tussen die Ou en Nuwe Testament nie en sal daarom een van die twee oorbeklemtoon en die ander bykans misken. Ons glo dat die Bybel een openbaring is.

 • Valse profete stig ’n nuwe kerk

Hulle maak hulle los van die kerk van alle eeue en sê goed wat die kerk nog nooit geglo het nie. Daarom verwerp hulle altyd die Belydenisskrifte. ’n Valse profeet kan nie die gereformeerde belydenis aanvaar nie.

 • Valse profete voorspel die toekoms

Hulle sal hulle soms besig hou met waarsêery deur jou toekoms te probeer voorspel in die naam van die Here. Soms word verstommende dinge gedoen of voorspel om gesag aan hul valse leer te probeer gee.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui