Wat moet jy weet om die profetiese boeke te lees?

Regdeur die Bybel praat God met mense in profesieë. Kruispad wys vir jou wat belangrik is om te weet wanneer jy die profetiese boeke lees.

deur ds Werner Brotherthon

Is jy skrikkerig om die profete te lees? Daar is so baie visioene, getalle en dinge wat jou kan verwar. Daar is engele wat vlieg en hulle voete en gesigte toemaak. Daar is perdewaens wat aan die brand is; lewende wesens wat vol oë is. Wat as jy dit verkeerd verstaan? Is dit nodig om in elk geval te weet wat die profete sê?

Wanneer jy die volgende paar dinge in ag neem sal jy eerder kans sien om die profete te lees. Hier is net ’n paar goed wat jou kan help om profetiese boeke beter te verstaan.


Wat is ’n profeet?

Die woord profeet het te make daarmee om ’n mondstuk te wees. Dink aan Moses. Hy was ’n mondstuk van die Here. Die Here het aan Moses gesê wat Hy aan die volk moes sê. Die Hebreeuse woord nebi wat profeet beteken kom die eerste keer in Genesis 20:7 voor.

God sê aan Abimeleg in ‘n droom: “Gee nou die vrou terug aan haar man. Hy is ’n profeet. Hy sal vir jou bid dat jy kan bly lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, moet jy weet jy sal beslis sterf, jy en almal wat by jou is.” Abraham word ’n profeet genoem want hy het ’n besondere verhouding met die Here gehad en hy het vir Abimeleg ingetree in gebed. Deel van die profetiese bediening was om vir ander te bid.

Maar, die hoofdoel van die profete was om die Woord van die Here te bring. Daarom staan daar baie in die profetiese boeke: “So sê die HERE”. Omdat dit die Here is wat hier praat is dit baie belangrik dat jy juis ál die profete moet lees. Jy kan dit nie los en sê dat dit te moeilik is om te lees nie. Jy moet dit lees, want dit is die Woord van God!


Onthou hierdie algemene eienskappe van die profetiese boeke

Die profete vertel van Christus

Petrus sê in 2 Petrus 1:19 dat jy moet ag gee op die profetiese woord soos op ’n lamp wat in ’n donker plek skyn. Hierdie profetiese woord is ons Here Jesus Christus. Hy is die profesie waarvan gepraat word. Die profete vertel van Christus. Jy moet dit altyd onthou as jy enige profetiese stof lees. Hulle skyn die lig op die evangelie en wys na Christus.

Profete word deur die Heilige Gees gelei

Ons kan die ontstaan van profesie alleen toeskryf aan die Heilige Gees. Die woorde en beelde wat die profete gebruik is nie alledaagse dinge wat maklik deur mense nagemaak kan word nie. Die héle Woord is deur die Heilige Gees geïnspireer sê 2 Timoteus 3:16. Deur sy Gees het Hy mense geïnspireer om neer te skryf wat Hy hulle beveel. Daarom is die profesieë so uniek.

Profesieë herinner aan die verbond

Ons kan ook praat van die verbond as die goue lyn wat alles aan mekaar hou. Hierdie is die goue draad wat jy altyd in gedagte moet hou as jy enige profetiese stof lees. Gaan lees weer die verbond in Genesis 12-16 om ’n goeie idee te kry en let veral op hoofstukke 14 en 16. Die profete maak baie erns met die verbond. Onthou dat die Here altyd aan sy verbond getrou bly, terwyl die mens so maklik ongehoorsaam is. Die profete het die volk gereeld op hul oortreding van die verbond gewys.

Profesieë word deur die Heilige Gees verklaar

Geen mens kan profesieë self uitlê nie. Uit ons eie kan ons dit nie doen nie. Gelukkig is dit nie nodig om te raai wat die profete verkondig nie. Jy hoef dit nie te interpreteer nie. Nee, die Woord verklaar homself. Daarom kan jy nooit sê dat die Skrif oor ’n bepaalde saak onduidelik is nie. Die Skrif is helder en duidelik. Jy moet net jou eie idees en agendas opsyskuif wanneer jy die Bybel lees.

Christus is die hoogste profeet

Wat jou nog meer sal bemoedig is om te onthou dat Christus self ’n profeet was. Hy het dikwels die profete aangehaal en gewys hoe Hy die profesieë vervul het. Hy het ook geprofeteer oor die koninkryk van God. Hy fokus veral op ons ewige woning.


Die agtergrond waarteen die profete geskryf is

1. Morele optrede van mense
Deur die profete sien jy baie duidelik hoe die mens aanhoudend in hul morele optrede verval. Dit gebeur die hele tyd in die Skrif, en veral in die boek Rigters. Die profete het die volk opgeroep om God te gehoorsaam en reg teenoor mekaar op te tree. Hulle moet al die ongeregtigheid los.

2. Kultiese aanbidding van die volk
Die profete het die volk Israel gereeld aangespreek oor hoe hulle die Here aanbid of nie aanbid nie. Die volk het so maklik ’n klomp ander gode probeer aanbid saam met die Here. Die profete het gewys dat die Here die enigste Here is en daar niemand naas Hom is nie. Hulle het ook die Here maklik aanbid soos wat hulle wil en nie soos wat die Here dit vereis nie.

3. Sosio-politieke omstandighede
Die profete verduidelik wat in die politiek gebeur. Hulle wys die volk daarop dat hul omstandighede so sleg is omdat hulle afgedwaal het van die Here af.


Daar is nog baie wat mens oor die profete kan sê. Die belangrikste is om te besef dat die profete deel van God se Woord is, en dat God se Woord Homself verklaar dat jy dit kan verstaan onder leiding van die Heilige Gees. Jy kan dus opgewonde wees om dit te lees.

“So sê die HERE” is ’n refrein wat ons deur die Profete hoor (1933/1953-vertaling). Hoe lieflik is dit nie dat hierdie woorde so bewaar en opgeskryf is nie, dat jy vandag nog kan weet wat die Here sê.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui