Het jy genoeg olie vir jou lamp?

Kruispad kyk na die gelykenis van die tien meisies en hul lampe in Matteus. Lees hier hoe jou lewe lyk as jy altyd lewe asof die bruidegom op pad is.


deur Prof Koos van Rooy

Dit is ’n tragiese feit dat nie alle mense gered word nie. Die oorsaak hiervan lê nie daarin dat die offer van Christus onvoldoende is nie, of dat dit net genoegsaam is om vir die sondes van ’n deel van die mensheid te betaal nie; die offer van Christus is genoegsaam om vir die sondes van die hele wêreld te betaal. As alle mense op aarde daardie offer sou aanvaar, dan sou daar versoening vir almal gewees het, verniet, vry, sonder verdienste, sonder enige samewerking of bydrae van hulle kant af.

Die offer van Christus is so wyd en so ruim en so voldoende as die genade van God self. Daar is ’n gekruisigde Verlosser vir elkeen wat Hom toeëien, en tog gaan mense verlore!

Die Here het self gesê:

Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en die wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou, en die pad daarheen smal, en die wat dit kry, is min.

Matteus 7:13-14

Selfs baie kerklidmate gaan verlore.

Die Here Jesus beskryf die kerk vir ons met die beeld van tien meisies, waarvan vyf, die helfte, verlore gaan, al het hulle die Bruidegom verwag, en al wou hulle graag die Saligheid beërwe! Hulle het mos op die ou end staan en skree: “Maak vir ons oop!”, nie waar nie? Jy kan die gelykenis van die tien meisies in Matteus 25 vers 1 tot 13 lees.


Wat is die verskil tussen die wat gered word en die wat verlore gaan? Wat het die wat gered word, wat die wat verlore gaan nie het nie? Die antwoord is: Hulle het geloof.


Die wat gered word, is die wat Hom aanneem; die wat verlore gaan, is die wat Hom nie aanneem nie. Dít is die verskil, wat die verskil maak tussen die ewige dood en die ewige lewe. Die vyf dwase meisies het ook aan die Bruidegom geglo, maar hulle geloof was nie die verlossend-makende geloof nie, hulle het Christus, die Bruidegom, nooit as Verlosser en Here omhels nie.

Hulle het ’n blote verstandsgeloof in Hom gehad; hulle het geglo daar is ’n Bruidegom wat kom; hulle verstand het die waarheid van sy bestaan en sy kruisdood en sy opstanding en sy wederkoms onderskryf, maar hulle het dit nie omhels nie; hulle het dit nie in vertroue op Hom en in oorgawe aan Hom vir hulleself toegeëien nie.

Hulle het geglo soos die duiwels ook glo. Geen duiwel twyfel oor die bestaan en die werklikheid en majesteit van God nie, hulle almal glo dit alles en juis daarom sidder hulle van angs.


Geloof beteken ’n vaste vertroue op God.


Dit is wat die skrywer van die Hebreërbrief bedoel as hy sê:

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop.

Hebreërs 11:1

Wat is ons hoop? Die hoop van ’n Christen beteken die brandende verlange na die vereniging met Christus, jou Verlosser. Ons hoop, en ons geloof, is in die eerste plek op ’n Persoon gerig – op God self, op Jesus Christus ons Verlosser.

Dit is wat Jesus ons in hierdie gelykenis wys. Die verlossing is daar; om deel te wees van die Lig is gratis aan jou gegee, almal is uitgenooi na die huweliksonthaal van die Groot Bruidegom toe, maar jou bereidheid en gereedheid maak ook saak. Om altyd gereed te wees, maak nie saak wat nie.

Die hele brief van Jakobus is vir ons gegee om hierdie punt te beklemtoon. Jou dade wys jou dankbaarheid, wys hoe jy oor jou verlossing voel. Jou dade verdien nie jou verlossing nie, maar dit is ’n duidelike aanduiding of jy reeds verlos is, en hoe jy jou geloof in hierdie lewe uitleef.


Iemand wat lewe asof die bruidegom oppad is, sal altyd gereed wees, en dit deur dankbaarheidsdade bewys.


Wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie.

Matteus 25:13

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui