Hoe glo jy wat jy nie kan sien nie?

Ons geloof is ’n vaste vertroue op dit wat ons hoop en ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Lees oor geloof en hoe God Homself aan ons bekend maak.


deur ds Peet van der Westhuizen

Wat glo jy?

Hoekom glo jy? In wie glo jy? Wat beteken dit om te glo? Wat is die gevolge daarvan dat jy glo? Hierdie is vrae wat ons onsself moet vra en waarop ons antwoorde behoort te hê.

In Hebreërs 11:1 lees ons:

DIE geloof dan is ’n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

Dit beteken dat ons deur geloof ’n vaste vertroue in God en sy beloftes het. Deur geloof hou ons aan God se beloftes vas. En deur geloof kry ons nou reeds deel in die beloftes van God wat eers ten volle geopenbaar sal word by Christus se wederkoms.

’n Voorbeeld wat ons geloof verduidelik

Ons kan dit dalk verduidelik soos wanneer jou pa sê as hy jou weer sien sal hy vir jou geld gee. Jy weet dat jy dit gaan kry, maar jy het dit nog nie. Jy het ’n vaste vertroue op dit wat jy nie kan sien nie.


Geloof is ’n uitdaging

Maar in ons geloof is dit ook baie kere ’n uitdaging, want ons kan dit nie sien nie. Ons geloof is om te vertrou dat dit wat God sê waar is, regtig waar is. Maar hierdie einste geloof bewys ook dat dit waar is, omdat geloof ook deel is van die beloftes wat God gee.


Hoe glo ons wat ons nie sien nie?

Nou moet ons vra: As ons dit nie kan sien nie, hoe kan ons daarin glo? In Artikel 1 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely ons wat ons oor God glo. Ons bely:

Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar ’n enige en enkelvoudige geestelike Wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is.

Die Nederlandse Geloofsbelydenis begin by die mees basiese kennis wat ons van God en sy bestaan kan hê. En hier bely ons dat God onsienlik is. Ons kan Hom nie sien nie, want Hy is geestelik. Maar selfs al kan ons Hom nie sien nie, glo ons tog in Hom.


Hoe kan ons God leer ken as ons Hom nie kan sien nie?

Die Nederlandse Geloofsbelydenis gaan verder en verduidelik hoe dit moontlik is dat ons God kan ken en kan weet Wie Hy is en wat Hy doen ten spyte van die feit dat Hy geestelik en onsienlik is. Ons bely:

Ons ken Hom deur twee middele: Ten eerste deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld … Ten tweede maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend en wel so veel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is om tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort.

Ons kan dus uit die skepping en onderhouding van die wêreld leer dat God bestaan. Ons kan sy ewige krag en Goddelikheid sien. Maar tog kan ons Hom nie uit die skepping volkome ken nie.


God openbaar Homself in die Bybel

Daarom openbaar God Homself nog meer volledig en persoonlik in die Bybel. So kan ons God leer ken uit die Bybel en kan ons alles leer wat nodig is om te weet om verlos te wees. En so glo ons in God en al sy beloftes, selfs al kan ons Hom nie sien nie. Omdat die Here deur sy Heilige Gees in ons harte werk het ons ’n vaste vertroue op Hom.


Wat beteken hierdie geloof vir ons lewens?

Ons kyk anders na die wêreld. Net soos artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely, kan ons God se ewige krag en Goddelikheid in die skepping en onderhouding van die wêreld sien. Maar selfs al is dit so duidelik, word dit deur ongelowiges ontken. Hulle ontken God se bestaan en die feit dat Hy geskep het. Maar geloof maak ons oë oop vir die werklikheid van die wêreld. Ons moet in alles God se werk erken. In die skepping van die wêreld en ook in die onderhouding van die wêreld.


Vertrou in geloof volkome op God

Ons moet ook God se werk in die geskiedenis van die wêreld erken. Niks gebeur per toeval nie; God lei die geskiedenis van die wêreld, van ons land en van ons eie lewens. Daarom moet ons Hom ook daarvoor erken en ons lewens aan Hom oorgee en vertrou dat Hy vir ons sorg. As ons iets nodig het moet ons ook bid dat Hy dit aan ons sal gee.

Ons geloof is ’n vaste vertroue op dit wat ons hoop en ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Eintlik ’n paradoks. Maar tog ken ons God wat onsienlik is, omdat Hy Homself aan ons bekend maak en geloof in ons harte werk deur die Heilige Gees. Dit beteken ook dat ons met ander oë na die wêreld kyk. Ons kyk gelowig na die wêreld met die wete dat God bestaan en regeer en sal kom aan die einde van die wêreld.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui