Die tien gebooie in die Nuwe Testament

Daar is menigte verwysings na die tien gebooie in die Nuwe Testament – selfs in Openbaring. Lees hierdie teksverse om meer oor die wet te leer.

deur Wilna Myburgh

Die eerste keer wat ons van God se gebooie lees is in Genesis: “want Abraham het na My geluister en hy was gehoorsaam aan my bevel: my gebooie, my voorskrifte en my wette” (Genesis 26:5). Die tien gebooie lees ons in Eksodus 20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21.

In Matteus 5:17-18 bevestig Jesus vir ons dat die tien gebooie steeds in plek is: “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie … maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is.


Lees dié artikel om te verstaan hoekom die tien gebooie vandag nog van toepassing is.


Jy hoef dus nooit te twyfel of die tien gebooie vandag nog van toepassing is nie. Selfs in Openbaring 22:14 (1953-vertaling) lees ons: “Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.” God verwag steeds van ons om die tien gebooie te gehoorsaam.

In hierdie artikel kry ons verdere bevestiging van die tien gebooie as ons na die verwysings in die Nuwe Testament kyk. Jy kan hierdie teksverse lees om meer te leer oor die wet.


1. Ons mag net een God dien

“Jy mag naas My geen ander gode hê nie” (Eksodus 20:3).

Maar Jesus sê vir hom: ‘Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: ‘Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien’.

Matteus 4:10

Lees ook Lukas 4:8 en Openbaring 14:7.


2. Ons mag nie afgode aanbid nie

 “Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige afbeelding maak van wat in die  hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat My haat, maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam” (Eksodus 20:4-6).

Dít moet julle goed besef: iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of ‘n gierigaard is – want gierigheid is afgodery – het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie.

Efesiërs 5:5

Lees ook Handelinge 15:20, 1 Korintiërs 6:9-10 en Galasiërs 5:19-20.


3. Ons mag nie die Here se Naam ydellik gebruik nie

“Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie” (Eksodus 20:7).

Gelowiges wat as slawe onder ‘n juk staan, moet hulle eienaars met alle eerbied bejeën, sodat niemand sal kwaad praat van die Naam van God en van die Christelike leer nie.

1 Timoteus 6:1

Lees ook Matteus 5:33-37 en Jakobus 2:7.


4. Ons moet die sabbatdag heilig hou

“Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig” (Eksodus 20:8-11).

Hy het ook in Nasaret gekom, waar Hy grootgeword het, en soos sy gewoonte was, het Hy op die sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe Hy opstaan om uit die Skrif voor te lees …

Lukas 4:16

Lees ook Lukas 23:55-56, Handelinge 17:1-2 en 18:4, Hebreërs 4:9 en 1 Johannes 2:6.


5. Ons moet ons vader en moeder eer

“Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee” (Eksodus 20:12).

Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, eer jou vader en moeder.

Lukas 18:20

Lees ook Matteus 15:4-9; 19:19, Markus 10:19, Romeine 1:29-30 en Efesiërs 6:1-3.


6. Ons mag nie moord pleeg nie

“Jy mag nie moord pleeg nie” (Eksodus 20:13).

Al die gebooie: … moord pleeg nie … word immers in hierdie een gebod saamgevat: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’

Romeine 13:9

Lees ook Matteus 5:21-22; 19:18, Markus 10:19, Lukas 18:20 en Romeine 1:29-30.


7. Ons mag nie egbreuk pleeg nie

“Jy mag nie egbreuk pleeg nie” (Eksodus 20:14).

Elkeen wat van sy vrou skei en met ‘n ander een trou, pleeg egbreuk; en iemand wat met ‘n geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk.

Lukas 16:18

Lees ook Matteus 5:27-28; 19:18, Markus 10:11-12, 19, Lukas 18:20 en Romeine 7:2-3, 13:9.


8. Ons mag nie steel nie

“Jy mag nie steel nie” (Eksodus 20:15).

As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy ‘n moordenaar is of ‘n dief of ‘n misdadiger of ‘n kwaadstoker nie.

1 Petrus 4:15

Lees ook Matteus 19:18, Markus 10:19, Lukas 18:20, Romeine 13:9, Efesiërs 4:28 en Openbaring 9:21.


9. Ons mag nie lieg nie

“Jy mag nie vals getuienis teen ‘n ander gee nie” (Eksodus 20:16).

‘Watter gebooie bedoel u?’ het hy vir Hom gevra. Jesus het gesê: ‘Dit: Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie.’

Matteus 19:18

Lees ook Markus 10:19, Lukas 18:20, Romeine 13:9, Efesiërs 4:28, 1 Petrus 4:15 en Openbaring 9:21.


10. Ons mag nie begeer nie

“Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie ‘n slaaf of slavin, ‘n bees of ‘n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie” (Eksodus 20:17).

Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie as die wet nie gesê het: ‘Jy mag nie begeer nie.’

Romeine 7:7

Lees ook Lukas 12:15, Romeine 1:29; 13:9, 1 Korintiërs 6:9-10, Galasiërs 5:19-21 en Efesiërs 4:28.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui