Die verskynings van Christus

In die 40 dae tussen die opstanding en die Hemelvaart lees ons dat Jesus Christus aan baie mense verskyn het.

Net soos daar vir altyd getuies sal wees van Christus se geboorte, sy bediening, wondertekens en sterwe, is daar ook getuies van sy opstanding. Niemand kan dit betwyfel dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het nie, die Here verskyn aan oorgenoeg getuies.


Aan Maria Magdalena

Lees Johannes 20:11-18 en Markus 16:9-11
Die Here Jesus het eerste aan Maria Magdalena die oggend van sy opstanding by die leë graf verskyn. Sy het saam met ’n paar ander vroue na die graf gegaan om die liggaam van Jesus te salf. Maria het vir die dissipels gaan vertel, maar hulle het haar glad nie geglo nie.


Aan ’n groepie vroue

Lees Matteus 28:9-10
Aan ’n groepie vroue verskyn Jesus op pad na Jerusalem, toe hulle van die graf terugkeer. Hy gee hulle die opdrag om vir die dissipels te sê om na Galilea toe te gaan.


Aan Petrus

Lees Lukas 24:34 en 1 Korintiërs 15:5
Van hierdie verskyning het ons min besonderhede, behalwe dié twee teksverse wat daarna verwys dat Jesus aan Simon Petrus verskyn het.


Aan die twee Emmausgangers

Lees Markus 16:12-13 en Lukas 24:13-33a
Dié Sondagmiddag verskyn die Here Jesus aan twee van sy volgelinge terwyl hulle van Jerusalem op pad is na Emmaus. Die een se naam was Cleopas. Jesus het vir hulle gepreek en die Skrifte uitgelê om te wys dat die Messias moes ly en sterf. Hulle het Hom herken en toe omgedraai en terug gegaan na Jerusalem.


Aan die dissipels sonder Tomas

Lees Lukas 24:36-43 en Johannes 20:19-25
Dieselfde Sondagaand verskyn die Here aan die dissipels wat uit vrees agter slot en grendel in die bovertrek saamkom. Tomas en die Emmausgangers was nie daar nie. Tydens hierdie verskyning het Hy hul apostelskap bevestig. Hy het sy hande en voete aan hulle gewys en saam met hulle vis geëet.Aan die dissipels saam met Tomas

Lees Johannes 20:24-29
Een week later verskyn die Here Jesus weer aan die dissipels en Tomas is dié keer teenwoordig. Toe die dissipels vroeër vir Tomas vertel het dat die Here opgestaan het, het hy hulle nie geglo nie. Nadat hy die tekens van die kruisiging aan Jesus se hande en sy gesien het, het hy uitgeroep: “My Here en my God!


Aan sewe Apostels by die See van Tiberias

Lees Johannes 21:1-19
By die see van Tiberias herstel die Here Petrus se amp as apostel. Hulle was sewe dissipels wat in Galilea sonder sukses gaan visvang het. Die Here verskyn aan hulle en beveel hulle om hul nette aan die regterkant van die skuit uit te gooi. Daarna het hulle ’n menigte visse gevang. Toe het hulle Hom herken en Hy het hulle uitgenooi om saam met Hom vis en brood te eet. Daarop volg die bekende geleentheid waar Jesus die drie vrae aan Petrus vra of hy Hom waarlik lief het (Johannes 21:15-17). Die Here voorspel ook die lyding van Petrus. Volgens kerklike oorlewering is hy onderstebo gekruisig.


Aan meer as vyf honderd broeders

Lees 1 Korintiërs 15:6
Die Here Jesus het aan nog 500 broeders verskyn. Ons is egter nie seker presies waar dit gebeur het nie.


Aan Jakobus

Lees 1 Korintiërs 15:7
Van hierdie verskyning van Jesus aan Jakobus het ons ook min besonderhede. 1 Korintiërs 15:7 sê: “Daarna het Hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels”.


Aan die apostels met sy Hemelvaart

Lees Lukas 24:44-53, Markus 16:19-20 en Handelinge 1:1-16
Veertig dae na sy opstanding het die Here Jesus vir die laaste maal aan sy dissipels verskyn in Jerusalem. Hy het saam met hulle gegaan na die Olyfberg en vandaar vaar Hy op na die hemel. Op die bevel van Jesus het die apostels in Jerusalem agter gebly en gewag op die beloofde Trooster. Die Heilige Gees is uitgestort tien dae na die hemelvaart en ’n groot skare mense kom tot bekering en word gedoop.


Met soveel ooggetuies staan dit vas: Jesus Christus het waarlik opgestaan! Hy leef! En daarom kan ons bely: Ons glo in Jesus Christus, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader; van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui