Dra mekaar se laste soos Christus vra

Christus, wat ons laste gedra het, gee ons die opdrag om mekaar se laste te dra. Leer hoe ons volgens Galasiërs 6:2 moet lewe soos Christus van ons verwag.

deur ds. Johan Nel

Christus het elke geestelike las van ons gedra. Omdat Hy ons liefgehad het, het Hy sy lewe vir ons aan die kruis gegee. Wanneer ons geestelik en emosioneel baie swaarkry, kan ons weet dat Christus die geestelike pyn ook reeds vir ons gedra het. Nou verwag Hy van ons om ander se laste te dra. In Galasiërs 6:2 kry ons dié opdrag:

Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.

Ons dink gewoonlik eerste aan liggaamlike laste. Laste soos siekte en armoede is wel belangrik, maar die Here praat nie hier van liggaamlike laste nie, maar van geestelike laste.


Hoe weet ons hier word van geestelike laste gepraat?

Ons kan dit beter verstaan as ons die woord kyk soos dit in die teksvers staan. Die oorspronklike betekenis van die woord “las” is gewig. Gelowiges moet dus mekaar help met die gewigte wat elkeen saam dra. Watter gewig dra mens met jou saam? Dit kan ’n liggaamlike gewig of las wees, maar die swaarste gewig wat elke mens dra is tog die las van sonde. Die lewe hier op aarde gaan in die eerste plek oor die koninkryk van God en dit is ’n geestelike koninkryk! Ware Christengelowiges moet dus in die eerste plek oor mekaar se geestelike laste besorg wees.

Die omliggende verse in die hoofstuk maak dit nóg duideliker. In vers 1 word van sonde gepraat en in vers 5 word daar na ons sondige dade verwys waarvan elkeen van ons rekenskap sal gee. In vers 7 en 8 gebruik die Here die beeld van saad saai en praat Hy van saai op die akker van ons sondige natuur of op die akker van die Gees.


Wat is geestelike laste?
Die Here bedoel dus met “laste” sonde en alles wat daaruit voortkom. Hy bedoel sonde soos vyandskap, haat, woede, rusies, losbandigheid, verdeeldheid en oneerlikheid, meerderwaardigheid, hoogmoed en alle ander geestelike en emosionele sonde, asook eensaamheid, twyfel, mismoedigheid, aggressie, depressie, angs en al die ander geestelike en emosionele omstandighede wat bestaan as nagevolge van sonde.


Hoe gaan ons te werk om mekaar se laste te dra?

  • Wat om nie te doen nie!

Kom ons maak eers seker dat ons weet hoe om nié met geestelike laste om te gaan nie. Wel, ons moenie die geestelike laste meer maak deur mee te doen aan sonde nie. Indien iemand van ons maklik van ander mense praat, moet jy nie daaraan meedoen en saam praat nie. Indien daar verdeeldheid in ’n gesin of ’n gemeente bestaan, moet jy nie die een wees wat dit aanhits nie.

  • Ken die Bybel

In die eerste plek moet jy die Bybel ken, sodat jy sonde kan onderskei en weet “enigiets wat ’n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde” (Romeine 14:23). Mens hoor vandag baie verskonings vir sonde. Daar word gesê dat daar net ’n misverstand was of dat ’n persoon nie bedoel het om verkeerd te doen nie. Soms word ander gebeure of persone kwalik geneem. In Galasiërs 6:5 leer die Here ons dat nie gebeure of ander mense nie, maar elke mens self met jou gedagtes en woorde en dade voor God staan.

  • Ken jou medegelowiges

In die tweede plek is dit nodig dat mens ook jou medegelowiges sal ken, sodat jy kan weet met watter sonde hulle te doen het en waarmee hulle sukkel. Leef naby lidmate saam met jou in die gemeente. Leef só naby aan ander, dat jou medegelowiges jou sien as iemand wat sal luister en sal help.

  • Help mekaar op die regte manier

In die eerste deel van Galasiërs 6:1 leer die Here ons om mekaar reg te help. Om iemand reg te help, moet jy jou deur die Heilige Gees laat lei. Gelowige lidmate moet mekaar help teen die duiwel en die wêreld en die sonde. Ons moet saam in die geestelike geveg skouer aan skouer staan.

  • Waarsku mekaar

In die tweede deel van Galasiërs 6:1 leer ons om mekaar te waarsku. Om mekaar se geestelike laste te dra beteken om mekaar teen sonde en die nagevolge daarvan te waarsku. Dit is asof ons vergeet dat ons vyand die duiwel soos ’n brullende leeu rondloop op soek na iemand om te verslind (1 Petrus 5:8). Net soos ons as gelowiges mekaar moet reghelp, moet ons ook ontvanklik wees as ander óns reghelp.


Onthou, Christus wat vir jou gesterf en vir jou opgestaan het, verwag nou van jou om ander se geestelike laste te help dra. Dit is vir Christus so belangrik dat Hy self die hele Wet van God verklaar het met die woorde: “Die tweede gebod wat hiermee gelykstaan is: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” (Matteus 22:39). Die liefde en eerbied wat jy vir Christus het, sal wys in die mate wat jy doen wat Christus van jou verwag in Galasiërs 6:2!

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui