Jesus is die ware wingerdstok

In Johannes 15 verwys Jesus na Homself as die Wingerdstok en ons as die lote. Lees hier wat dit beteken en hoe ons as deel van God se wingerd moet leef.

deur ds. Daniël Myburgh

Johannes 15:1 sê: “Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer.” So kom ons by die laaste van Jesus se “Ek is”-uitsprake waarvan ons in Johannes 15:1-9 meer lees. Regdeur hierdie wonderlike reis het ons die Here deur middel van alledaagse voorbeelde leer ken. Ons Verlosser vergelyk Homself met dinge wat ons kén – voorbeelde wat vir álle mense oor álle geslagte bekend is. Jesus Christus is die Brood van die Lewe, die Ingang vir die skape, die Goeie Herder, die Opstanding en die Lewe, die Weg en die Waarheid en die Lewe en die Ware Wingerdstok. In hierdie artikel gaan ons kyk wat Jesus bedoel as Hy vir ons sê dat Hy die Ware Wingerdstok is.


Wat beteken dit dat Jesus die wingerdstok is en ons die lote?

Was jy al op ’n wynplaas? Het jy al so tussen die druiwe-plante deurgestap? Soos ons ’n klomp mielies bymekaar ’n “landery” noem, en ’n bos bome ’n “woud” noem, so noem ons ’n klomp druiwe-plante bymekaar ’n wingerd. In Johannes 15 sê Jesus dat Hy die “ware wingerdstok” is, dat sy Vader die “Boer” is, en dat gelowiges die “lote” is.

As Jesus Christus ons met “lote” vergelyk dan moet ons verstaan dat Hy na die nuwe, groen, takkies verwys wat ons aan die wingerd sien. Die meeste van ons weet watter werk ’n boer op ’n plaas doen. Hy/sy is aktief betrokke by die diere of plante en sorg nie net vir dit nie, maar bestuur ook die natuur. ’n Boer sal altyd só op sy/haar plaas werk dat die diere en plante optimale groei en vordering toon. Elke boer moet soms moeilike keuses maak as hy/sy wil hê dat die boerdery suksesvol voortbestaan. Dit is presies waarmee God, die Vader, besig is as Hy met óns werk.

Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra.

Johannes 15:2

Jesus Christus sê in vers 2 dat sy (en óns) Vader besig is om aan hierdie wingerd te snoei, maar het jy raakgesien dat Hy tussen twee verskillende tipes snywerk onderskei? In vers 2 hoor ons dat die Here sekere lote áfsnoei en in vers 3 lees ons dat die Here ander lote régsnoei. Wanneer ’n mens ’n vrugteboom se gesonde lote op die régte manier snoei, dan bevorder ’n mens die plant se groei én dan dra daardie boom méér vrugte. Enige goeie tuinboukundige sal egter óók dié takke afsnoei wat nutteloos en siek is.


God se kinders as ’n wingerd in Jesaja

Reeds in die Ou Testament lees ons hoe God sy kinders met ’n wingerd vergelyk: in Jesaja 5 lees ons hoe die Here in alle liefde vir sy kinders sorg. Beter as die béste boer versorg God sy wingerd (die volk, Israel). Hy reinig hierdie volk van alle onrein dinge – Hy maak hulle leefarea so gunstig en seën hulle met die béste, maar stééds dra hierdie volk nie vrugte van dankbaarheid en geloof nie.

In Jesaja 5:2 lees ons: “Hy het verwag dat dit (sy uitverkore volk) goeie vrugte sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur blý.” Iets wat ons daar lees wat belangrik is, is dat dit die Hére is wat oor sy wingerd wag hou en beskerm sodat niemand dit verwoes nie (vergelyk ook Jesaja 27:2-6).


Ons is deel van God se wingerd

Deur ons Here, Jesus Christus, se genade hou die Here ons élke dag in stand. Met sy kosbare bloed het Hy aan die kruis betaal om ons deel van sy wingerd te maak. Die Here het die duurste prys denkbaar betaal om ons sy kinders te maak. Jy is so kosbaar vir God dat Hy jou laat deel kry aan sy genade. Die geloof wat die Heilige Gees in jou hart werk, bind jou aan Jesus Christus vas.

Ons moet in Jesus bly

Paulus leer ons in Kolossense 2:6 dat ons nie net aan Christus verbind is nie, maar dat ons in Jesus Christus gewortel is. Dit is presies wat Jesus ons hier, in Johannes 15, leer. Hy sê vier keer in hierdie kort gedeelte dat ons “in Hom” moet bly (verse 2, 4, 5 en 7).
Soos ’n mens ’n nuwe loot in ’n vrugteboom kan ent, so word ons, deur die genade van geloof, in Christus geënt/oorgeplant. Die doel waarom ons in Christus oorgeplant word, is dieselfde doel waarmee ’n vrugteboer een loot in ’n ander vrugteboom sou oorplant – sodat ons beter vrugte kan dra wat ook tot eer van God is (vergelyk veral vers 8).


Hoekom sê die teksvers dat Jesus die wáre wingerdstok is?
Laastens, lees ons dat Christus nie net ’n wingerdstok is nie, maar die wáre wingerdstok. Daar is dus baie valse wingerdstokke daarbuite wat ons probeer mislei en verwar. Daar is net Een Wáre Wingerdstok en dit is Jesus Christus. Maak seker dat jy in Hóm gewortel en geënt is.  


Wanneer jy weer deur ’n wingerd of ’n vrugteboord stap, kýk na die takke en die vrugte en dink aan Jesus se woorde in Johannes 15. Die lote wat swak is en siektes aan die wingerd kan versprei, word afgesny, maar die wat goeie potensiaal toon, word op die régte manier gesnoei. Wees getroos dat God, die Vader, vir sy wingerd sorg en dat Hy ons almal beskerm. Kom ons sorg egter dat ons konstant aan Christus se genade vashou. Kom ons blý in Christus gewortel sodat ons bruikbare vrugte kan dra.  


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui