Jesus vervul die feeste in die Bybel

Lees hier hoe God se plan vir sy volk ontvou – die feeste van die Ou Testament word deur Jesus Christus vervul.

Ons kan maklik dink dat die feeste van die Ou Testament net vir die Jode is. Maar ons moet onthou dat dit in die eerste plek Bybelse feeste was. Ons lees in die Nuwe Testament hoe Jesus van hierdie feeste onderhou het. Uiteindelik het Jesus nie net die feeste onderhou nie, maar dit vervul. In elkeen van die feeste kan ons iets van Christus sien. Dit laat ons ook raaksien hoe wonderlik God se plan met sy skepping is – die feeste was nooit beperk net tot die Israeliete nie, maar bedoel om die pad na Christus te wys.

Jesus is die Paaslam wat die pasga vervul

Die dag van die ongesuurde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag: “Gaan berei die paasmaaltyd vir ons voor dat ons dit kan eet.”

Lukas 22:7-8

Ons lees in hierdie gedeelte hoe Jesus saam sy dissipels die pasga en die fees van die ongesuurde brood vier. As deel van hierdie spesifieke ete stel Jesus die nagmaal in (Lukas 22:14-20), wat ons vandag nog vier.

Tydens Pasga het Israel gevier dat die HERE se oordeel by hulle verbygegaan het, en dat Hy hulle uit Egipte van die dood losgekoop het. As deel van die fees moes ’n jaaroud lammer geslag word. Jesus kom en vervul hierdie fees deur self as die Paaslam te kom. Hy kom koop ons vir ewig van die sonde los. Soos die eerste Pasga die Hebreërs se vrylating van Egiptiese slawerny beteken het, so dui die dood van Christus op ons vrylating uit die slawerny van sonde (Romeine 8:2).

… julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is.

1 Petrus 1:19

Jesus is die eerste oes

Die fees van die eerstelinge was deel van die paasfeesvieringe. Dit is op die eerste dag na die Sabbat gevier (Levitikus 23:4-11). Die eerstelinge verwys na die eerste van die oes wat in dankbaarheid aan God geoffer is.

In die Nuwe Testament lees ons wat ook op hierdie eerste dag na die Sabbat gebeur het tydens die paasvieringe (Matteus 28:1-2): Jesus is uit die dood opgewek!

Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit dié wat gesterf het.

1 Korintiërs 15:20

Paulus bevestig vir ons dat Jesus die eersteling is waarna daar verwys word – Hy is die eerste van die wat uit die dood opgewek word. As gelowiges het ons die bevestiging dat ons ook uit die dood opgewek sal word.


Die Heilige Gees gee die volle lewe

Pinkster staan ook as die fees van weke bekend en is 50 dae na die begin van die fees van die ongesuurde brode. Die fokus van hierdie fees was op dankbaarheid teenoor God vir die volle oes gewees.

Jesus beveel sy dissipels om in Jerusalem te bly om te wag “op die gawe wat die Vader belowe het,” (Handelinge 1:2). Ons weet dat die Heilige Gees dan op Pinksterdag uitgestort is, en dit is waarop hulle gewag het.

Net soos die volk in die Ou Testament moes dink aan die volheid van die oes wat hulle aan die lewe gehou het, moet ons dink aan die uitstorting van die Heilige Gees wat ons ’n volle lewe gee. Ons is self deel van Christus se oes.


Jesus vertel van die trompet wat gaan weerklink

Die fees van die trompette was ’n rusdag, gedenkdag en heilige vierdag wat met trompetgeklank aangekondig is (Numeri 29:1-6). In Matteus 24 lees ons hoe Jesus daarna verwys:

Dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Die groot trompet sal weerklink, en Hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te maak uit die vier windstreke, van elke uithoek van die aarde af.

Matteus 24:30-31

Die trompet dui die koms van Christus aan. Ons lees ook in 1 Tessalonisense 4:16 daarvan as “die trompet van God”. Die klank van die trompet moet jou herinner dat jy gereed moet wees vir Jesus Christus se koms.


Jesus is ons versoeningsoffer

Die Versoendag het spesifiek oor verskeie offers vir die versoening van Israel se sondes gegaan. Christus is ons sondeoffer wat ons skuld wegneem. Deur Jesus se dood aan die kruis is al ons skuld betaal.

Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.

Markus 10:45

Jesus kom woon onder ons

In Johannes lees ons hoe Jesus die Huttefees bygewoon het (Johannes 7). Hy het die mense in die tempel van die koninkryk van God geleer.

Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!”

Johannes 7:37

Die vervulling van hierdie fees word op verskillende maniere geinterpreteer. Een daarvan is dat hierdie fees die Israeliete moes laat saamkom as ’n volk soos met die uittog uit Egipte. Dit is dan ook hoe ons as gelowiges moet bymekaar kom om te wag op Jesus se tweede koms.

Tydens hierdie fees het die Israeliete in tente/hutte gewoon, wat wys op Jesus wat tydelik tussen ons kom woon het. En so het Hy homself as ’n offer vir ons gebring. Op dieselfde manier sal Hy terugkeer en Christus sal sy oes inbring. Die gelowige gaan ook finaal in die rus van God in en sal ewig met Christus woon.


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui