Leer uit die profesieë oor Nineve

Die stad Nineve word gewaarsku dat hulle vernietig gaan word in Jona en Nahum se profesieë. Doen die Bybelstudie en leer uit die stad se redding en oordeel.

deur Wilna Myburgh

Die profesie van Jona gaan oor die oordeel wat God oor Nineve aankondig: As hulle nie tot bekering kom nie, gaan God hulle straf. Nineve luister en word deur God se genade gered. Sowat 150 jaar later kom Nahum se profesie. Hy voorspel wéér Nineve se vernietiging. Hiérdie keer gee dit hoop vir die kinders van God. Ons kyk in hierdie Bybelstudie na wat ons in Jona en Nahum kan leer.

Hier is 10 vrae en meer inligting oor Jona en Nahum. Al die voorgestelde antwoorde is onderaan die artikel.


1. Nahum 1:3: “Die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot: Hy laat geen skuldige ongestraf nie.” Wat wys en leer die Here oor Homself?


Jona
Jona is anders as ander profetiese boeke. In die ander lees jy wat elkeen profeteer, terwyl jy hier die verhaal kry van wat met ‘n profeet gebeur wat nie God se opdrag uitvoer nie. Die profesie in Jona gaan oor die oordeel wat die Here oor Nineve aankondig, sou hulle nie tot bekering kom nie. Hierdie is sekerlik een van die bekendste gedeeltes van die Bybel, waar Jona deur ‘n groot vis ingesluk word, omdat hy ongehoorsaam is. Moenie dat die feit dat jy dit van kleins af ken, maak dat jy nie raaksien wat die groter boodskap in Jona is nie.


2. Hoekom het Jona gevlug van die Here en van sy opdrag af? Waarom was dit verniet? Lees ook Psalm 139:1-10.

3. Die gebed in Jona 2:2-9 is ’n dankgebed terwyl Jona nog in groot nood verkeer. Hoe kan hy dankbaar wees as hy nog steeds in die vis is? Watter plek moet dankgebede in jou lewe hê?

4. Nineve bekeer hulle en God besluit om hulle te red. Wat sê dit vir jou oor God? Wat moet Jona én jy hieruit leer? Is jy gretig om die liefde en genade van God met ander te deel?

5. Wat is die belangrikheid van die komkommerplant in Jona 4:5-11? Wat is die boodskap vir jou? Lees ook Job 1:21.


Wat leer ons uit Jona se verhaal?

1. Ons sien God se absolute mag oor sy hele skepping. Hy stuur die wind en die see (Jona 1:4, 15) en die vis wat Jona insluk (Jona 1:17); na drie dae en nagte in die vis lewe Jona nog (1:17); God stuur die komkommerplant (4:6), die wurm (4:7), en die wind (4:8) om Jona te laat luister.

2. Jona moet jou laat dink oor wie die Here is en jy moet jou verhouding met Hom ondersoek. Hoe reageer jy op die Here se opdragte, redding en genade?

3. God kan jou gebruik ongeag jou swakhede. Behalwe Jona se verhaal, is daar baie ander verhale in die Bybel van mense wat nie perfek was nie en tog ’n groot rol gespeel het, dink maar aan Noag, Abraham, Jakob, Dawid en die apostel Petrus.

4. As God sê dat Hy die volk sal vergewe, is dit regtig so. Sien dit as versekering vir jou ook: Al is jy swak en sondig, God vergewe jou onvoorwaardelik wanneer jy glo.


Nahum
Nineve was die hoofstad van die magtige Assirië wat Israel en Juda onderdruk het. God het hulle gebruik om die volk te verdruk sodat hulle tot bekering kan kom. Hierdie verdrukking was buite verhouding groot in vergelyking met die volk se sonde. Nahum se naam beteken troosryk en sy boodskap van oordeel oor Nineve verkondig God se verlossing.


6. Nineve was ’n baie ryk stad, maar hy het nie sy rykdom net deur handel verwerf nie. Waar kom hul rykdom vandaan en wat het hulle alles verkeerd gedoen volgens Nahum 3:1, 4 en 19?

7. Wat dink jy het Nahum 1:7 vir Juda en Israel beteken? Wat beteken dit vir jou?

8. Lees Nahum 1:15, Jesaja 52:7 en Romeine 10:15. Watter ooreenkomste kry jy in hierdie gedeeltes? Wat is die verskil?

9. Weet jy of die profesie van Nahum 3:19, dat Nineve nooit weer gaan opstaan nie, gebeur het?

10. Hoe herstel die Here sy kinders se toekoms in Nahum 2:2? Lees ook Jesaja 44:26, Jeremia 33:10-11, Sefanja 3:20, Handelinge 3:21 en 1 Petrus 5:10 en lys wat die Here alles belowe.


Wat leer jy uit Nahum se profesie?

1. Nahum wys dat wanneer gelowiges wreed vervolg word, die antwoord geloof is. Maak nie saak hoe groot jou probleme is nie, geloof laat jou nie meer soek na menslike oplossings nie. In geloof sien jy vir God en sy almag raak en dan weet jy dat die Bose vernietig sal word.

2. Die waarheid wat Nahum oor die Here verkondig is tot vandag toe betekenisvol. Die Here gee uitkoms wanneer bose owerhede mense wreed vervolg en wanneer dit vir jou lyk of alles in ons wêreld stukkend is.

3. Daar is ooreenkomste met Openbaring. Altwee vertel van ’n goddelose wêreldstad, wat vergelyk word met ’n prostituut en in albei is die beginsel dieselfde. Die vyandige mag sal uitgeroei word om vir ’n Godsryk plek te maak. Is jy deel van die uitverkore volk aan wie die Here verlossing belowe?Antwoorde op die Bybelstudievrae

1. Al vat die Here lank om toornig te word gaan Hy nie sonde en boosheid ongestraf laat voortgaan nie. God is regverdig. Reg en geregtigheid sal altyd uitgevoer word. Hy bewys sy krag wanneer Hy die oortreders straf. Al die sonde wat jy doen word ook gestraf wanneer Christus in jou plek sterf.

2. Nineve, hoofstad van Assirië, was een van die groot vyande van Israel. Daarom was Jona baie ontevrede toe God Hom oor Nineve wou ontferm. Hy was bang vir die implikasie dat Nineve vir God sal luister en dan gered word. In sy woede hardloop hy weg maar in Psalm 139 lees ons dat daar nêrens is waar jy kan gaan, wat God jou nie sal kry nie.

3. Dit sou meer sin maak as hierdie ’n smeekgebed was, maar Jona weet hy is ingesluk sodat hy nie verdrink nie. Sy gebed eindig met: “Hulp kom net van die Here af.”
Die Here bly die Verlosser ongeag van wat jy doen. Wanneer jy bekommerd is moet jy al jou begeertes en probleme met smeking en danksegging vir God vertel (Filippense 4:6).

4. God se profesie wat Hy vir Jona gegee het was nie ’n leë dreigement nie. God verlos wie Hy wil. Jona het geen rede om kwaad te word dat God Nineve gered het nie. God is die Almagtige. Ondersoek jouself en dink mooi oor jou houding teenoor ongelowiges. God stuur ons om die evangelie te verkondig.

5. Die komkommerplant het Jona beskerm, maar God neem die plant weg deur die wurm te stuur. Job 1:21 sê ook: “Die Here het gegee en die Here het geneem.” Die Here het volkome mag oor sy skepping. Hy wys sy medelye met die mens as Hy vir Jona sê: “Jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie … Maar Ek mag nie besorg wees oor die groot stad Nineve nie,” (Jona 4:10-11).

6. Nineve is ’n bloedbevlekte stad wat die mense wreed vervolg. Hulle pleeg bedrog en steel. Onsedelikheid heers hier en Israel het aanhoudend onder hul wreedhede gely (Nahum 3:19).

7. Nahum 1:7 sê: “Die Here is goed, Hy is ’n toevlug in tyd van nood, Hy sorg vir dié wat by Hom skuil.” Hierdie vers bevestig dat God jou sal beskerm.
Terwyl jy lees van die vernietiging van Nineve, lees jy ook dat God almal red wat in Hom glo. Nahum wys dat ons nie na menslike oplossings moet kyk en wat jy alles kan doen nie, maar ons moet na God vir redding kyk.

8. Al drie hierdie gedeeltes praat van die voetstappe “van dié wat die goeie boodskap bring” (Romeine 10:15). Die verskil is dat Nahum se goeie boodskap is dat Nineve, die vyand, vernietig is. Die ander twee gedeeltes praat van die Evangelie wat verkondig word. Wanneer die Here die sonde straf en die Bose vernietig is dit vir elkeen goeie nuus. Hierdie blye boodskap gaan oor die verlossing in Jesus Christus.

9. Nahum 3:19 sê: “Jy is verwoes, en jy sal nie herstel nie”. Nineve is so verwoes dat mense vir lank gedink het dat dit nooit bestaan het nie. In die 1800’s het argeoloë die ruïnes van Nineve ontdek en die profesie dat dit nooit weer sal herstel nie is waar.

10. God gaan sy verstrooide volk weer bymekaar maak (Miga 5:3). Die Here gee hulle hoop as goddelike verlossing vir hulle belowe word. Hierdie verlossing word in Christus vervul.
Die Here belowe herstel regdeur die Bybel: Hy bou sy volk weer op (Jesaja 44:26). Die Here sal alles verander om te wees soos Hy dit oorspronklik wou gehad het (Jeremia 33:10,11). Roem en eer word weer aan sy kinders gegee (Sefanja 3:20). Alles word nuut gemaak (Handelinge 3:21). Nadat dit swaar gaan sal die Here jou weer laat opstaan en jou moedig, sterk en standvastig maak (1 Petrus 5:10).


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui