Kategorie: Ou Testament

Hart van sonde, hart van verlossing

Glo jy hierin? Glo jy werklik in die gekruisigde, maar ook opgestane Here wat in jou plek kom sterf het, sodat jy weer kan lewe? Gaan lewe hierdie waarheid in ‘n wêreld wat dit ongelooflik vind.