Kategorie: Antwoord my vraag

Mag jy oordeel?

Ons praat so maklik saam met die groep wanneer iemand ’n verkeerde of skandelike ding gedoen het. Hoe kan ons optree om Jesus Christus se gesindheid te vertoon?