Die uitstuur van die 72 dissipels in Lukas

Ondersoek dié gedeelte van Lukas 10:1-20 waar die 72 dissipels uitgestuur word, en wat ons daaruit van die koninkryk van God kan leer.

deur Barend van der Westhuizen

Daarna het die Here twee en sewentig ander aangewys en hulle twee-twee voor Hom uit gestuur na elke dorp en plek waarheen Hy van plan was om te gaan.

Lukas 10:1

In Lukas 10:1-20 lees ons van die sending van die 72 dissipels. Dit word slegs in die Lukas-evangelie vermeld en nie in Matteus of Markus nie.


Is daar 70 of 72 dissipels wat volgens Lukas 10:1-20 uitgestuur word?

Die verskillende Bybelvertalings gee nie dieselfde aantal dissipels wat deur Jesus Christus uitgestuur is nie: Die Afrikaans 1933/53-vertaling maak van 70 dissipels melding, maar die 1983- en 2020-vertalings praat van 72 dissipels.

Die verskille in vertalings is omdat daar in die verskillende handgeskrewe tekste van Lukas die getal 70 of 72 dissipels voorkom. Die getal 72 is waarskynlik die regte weergawe aangesien dit in die vroegste handgeskrewe tekste voorkom en waarskynlik naaste aan die oorspronklike teks is.

Daar is dus baie uiteenlopende antwoorde op die vraag, maar ons moenie dat dit ons van die eintlike boodskap van dié gedeelte laat weglei nie.


Gedagtes rondom vertalings, die evangelies en die Bybel

  • Maak gerus van meer vertalings in jou Bybelstudies gebruik om ’n duideliker prentjie van die teksgedeelte te kry.
  • Wanneer jy die evangelies lees, kan jy gerus die ooreenstemmende weergawe in die ander evangelies ook gaan lees en dit met mekaar vergelyk.
  • Die Bybel is betroubaar en verskeie handgeskrewe tekste word met mekaar vergelyk om die betroubaarheid van die teks te ondersteun.

Hoe verskil die 72 dissipels van die 12 dissipels van Jesus ?

Alhoewel Jesus die 12 dissipels as sy binnekring van dissipels geroep en gekies het, was daar nog baie ander mense wat vir Jesus gevolg het. Lees gerus Lukas 9:57-62 wat Lukas 10:1-20 voorafgaan en wat beskryf hoe verskeie mense vir Christus sê: “Ek sal U volg”.

Christus het dus meer volgelinge as die 12 dissipels gehad. Twaalf dissipels is egter nie genoeg arbeiders in God se koninkryk nie. Net so is 72 dissipels nog nie genoeg arbeiders in God se koninkryk nie. Nee, daar moet gebid word dat God nóg arbeiders sal stuur, want die arbeiders is min en die oes is groot (Lukas 10:2).


Wat moes die 72 dissipels gaan verkondig?

Hierdie 72 dissipels was gewone mense wat vir Christus nagevolg het. Christus het hulle vir hul taak toegerus en hulle moes nie op hul eie insigte staatmaak of hul eie boodskap verkondig nie.

Die 72 dissipels moes voorbereidingswerk in die dorpe gaan doen waar Christus self sou gaan werk en hulle moes biddend die koninkryk van God gaan verkondig. Jesus gee aan hierdie 72 dissipels ’n soortgelyke boodskap as wat Hy volgens Lukas 9:1-6 aan die twaalf dissipels gegee het (vergelyk Matteus 10:5-15; Markus 6:7-13). Hierdie is die boodskap wat hulle moes oordra:

‘Vir julle is die koninkryk van God op hande.’

Lukas 10:9

Hierdie boodskap moes gaan vertel word, juis omdat die Jode verwag het dat daar ’n Messias-Koning moet kom. Die Ou Testament is vol van profesieë oor hierdie Koning. Met die koms van die Koning sal sy koninkryk ook kom. Dít is waarop daar gewag is.


Sommige Jode verwerp die boodskap van die koninkryk

Baie Joodse dorpies het egter vir Christus verwerp. Christus spreek volgens Lukas 10:13-15 oordeel oor hierdie stede uit. Sy optrede het getuig van wie Hy is, maar dit is nie wie die Jode wou hê nie. Hierdie Messias en sy dissipels verkondig God se koninkryk, maar Hy lyk nie soos die Koning wat hulle verwag het nie.

Maar, God se oes is groter as die Joodse volk en dit is wat die Lukas-evangelie so besonders maak. Christus het juis vir die wat arm van gees was, die verstotelinge van die samelewing, as Verlosser van die wêreld gekom. Dit is die boodskap wat die gestuurde dissipels vooruit verkondig het. Christus is inderdaad die Messias-Koning.


Die boodskap van die koninkryk is ook vir ons

Die koninkryk van God het met die Koning van die koninkryk gekom. As iemand aan dié koninkryk wil behoort, moet hulle die Messias-Koning volg en moet hulle aan Hom behoort.
Dit is aan die kruis waar die Koning die besliste oorwinning oor die bose magte bewerk. Die oorwinning is reeds daar en alhoewel die bose magte steeds op aarde voortbestaan, wag die wêreld op die finale koms van die koninkryk – wanneer Christus weer kom.

Die wonderlike is dat elkeen wat glo, deur die werking van God se Heilige Gees, aan Christus behoort. Elkeen wat vir Christus gelowig volg en bid dat sy koninkryk sal kom, het ’n ewige tuiste in die koninkryk van God. Christus sê dat ons, onsself juis hieroor voortdurend moet verbly.

… maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is.

Lukas 10:20

Dink verder

  • Besef jy dat jy deur die werking van die Heilige Gees in Christus glo, juis omdat God sy arbeiders oor jou pad gestuur het, om Christus aan jou te verkondig ?
  • Is dit deel van jou gebedslewe om te bid dat God nog arbeiders sal stuur ?
  • Elkeen wat in Christus glo, is ’n arbeider wat Christus sal wil verkondig sodat God daardeur ook ander die koninkryk van God laat beërwe.
  • Met die voorreg van ons redding kom die opdrag om Christus te verkondig (Matteus 28:18-20).
  • Hoe verkondig ek die koninkryk van God?

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui