Ondersoek wonderwerke in die Bybel

deur ds. Brahm Robinson

Doen hierdie Bybelstudie en besluit self of wonderwerke nog vandag gebeur.

Ons beleef verskeie dinge in ons lewens wat ons inspireer en waaroor ons onsself verwonder. Genesing vind plaas waar dokters gesê het dat daar nie meer hoop is nie of iemand stap ongedeerd uit ’n ongeluk weg. Hoe verklaar ons dit vanuit ’n Christelike wêreldbeskouing? Wat sê die Bybel oor wonderwerke?


God se wonderwerke


Lees: Johannes 11:39-43

Jesus sê toe vir haar: ‘Het Ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie?’ Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê: ‘Vader, Ek dank U dat U My verhoor het. Ek weet dat U My altyd verhoor, maar Ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.’ Nadat Hy dit gesê het, roep Hy met ’n harde stem: ‘Lasarus, kom uit!’

 1. Kan jy wonderwerke sien gebeur?
 2. Wat is ’n wonderwerk?
 3. Wat was die doel van hierdie wonderwerk? Noem twee redes hoekom jy dit sê.

Lees: Eksodus 14:15-18

Toe het die Here vir Moses gesê: ‘Waarom roep julle so benoud na My? Sê vir die Israeliete hulle moet verder trek. En jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal Ek my mag laat geld teenoor die farao en sy hele leër: strydwaens en bemanning. Wanneer Ek my mag laat geld teenoor die farao, sy strydwaens en hulle bemanning, sal Egipte besef dat Ek die Here is.’

 1. Hoekom gebeur wonderwerke en hoekom praat God ook deur wonderwerke?

Lees: Markus 2:5-12

Toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy vir die verlamde: ‘Vriend, jou sondes word vergewe!’ Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra: ‘Waarom sê hy so? Hy praat mos godslasterlik! Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?’ Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulleself so redeneer. Hy sê toe vir hulle: ‘Wat redeneer julle by julleself hieroor? Wat is makliker? Om vir die verlamde man te sê: ‘Jou sondes word vergewe’, of om te sê: ‘Staan op, vat jou draagbaar en loop’? Maar Ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe.’ Hy sê toe vir die verlamde man: ‘Ek sê vir jou: Staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe.’ Hy het opgestaan, dadelik sy draagbaar gevat en voor die oë van almal uitgestap. Hieroor was hulle almal verbaas en het hulle God geprys en gesê: ‘So iets het ons nog nooit gesien nie!’

 1. Wie is die Bron van die wonderwerk?
 2. Watter eienskap leer ons van wonderwerke hieruit?
 3. Wat leer ons van die doel van wonderwerke hieruit?

“Gemene” wonderwerke


Lees: Levitikus 10:1-3

Nadab en Abihu, seuns van Aäron, het elkeen sy vuurpan gevat en gloeiende kole daarin gesit. Hulle het wierook daaroor gegooi en dit vir die Here aangebied. Dit was egter ongeoorloofde vuur omdat dit teen die bevel van die Here was. ’n Vuur wat van die Here af gekom het, het hulle verteer, en hulle het gesterf in die teenwoordigheid van die Here. Toe sê Moses vir Aäron: ‘Die Here het gesê: Wie ’n offer vir My bring, moet besef dat Ek heilig is; sy ontsag vir My moet vir die hele volk duidelik wees.’

 1. Straf die Here vandag nog opsetlike sonde?
 2. Is alle wonderwerke goed?

Lees: 2 Konings 2:23-24

Elisa is daarvandaan op na Bet-El toe. Terwyl hy op pad was daarnatoe, het ’n klomp klein seuntjies uit die stad gekom en hom gespot: ‘Hoër op, kaalkop! Hoër op, kaalkop!’ Hy het omgedraai, hulle aangekyk en hulle vervloek in die Naam van die Here. Twee bere het uit die bos gekom en twee en veertig van die kinders verskeur.

 1. Hoe verklaar jy die wonderwerk? Tree God nie onregverdig op nie?

Lees ook 2 Kronieke 36:16.


Menslike wonderwerke


Lees: Eksodus 7:11-12

Die farao roep toe ook sy manne bymekaar wat dié soort ding ken, sy goëlaars. Dié Egiptiese towenaars doen toe met hulle towerkunste presies dieselfde: soos elkeen sy kierie neergooi, verander dit in ’n groot slang. Maar toe sluk Aäron s’n hulle s’n in!

 1. Kan mense ook wonderwerke doen? Met watter hulp doen mense towerkunste? Is towerkunste bo-natuurlik?

Lees: Handelinge 16:16-19

Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons ’n slavin teëgekom in wie daar ’n waarsêersgees was. Deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu: ‘Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste! Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word.’ Sy het dit baie dae na mekaar gedoen totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê: ‘Ek beveel jou in die Naam van Jesus Christus: Gaan uit haar uit!’ Die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan.

 1. Kan menslike wonderwerke God se werk teenstaan?

Dink verder

Noem ’n paar wonderwerke wat al in jou lewe gebeur het. Wat leer ons van ons God deurdat Hy regdeur die geskiedenis wonderwerke doen?


Lees hierdie artikel oor die definisie van wonderwerke en of dit vandag nog bestaan.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui