Jesus is die ingang en die goeie herder

Hierdie twee uitsprake van Jesus gaan oor die verlossing wat ons nét by Hom kan kry. Leer hier in diepte wat dit beteken dat Jesus die ingang en die goeie herder vir sy skape is.

deur ds. Ruan Steyn

Jesus maak twee belangrike sake oor Homself bekend wanneer Hy sê “Ek is”. Hy maak sy wesenseenheid met God bekend. “Ek is” verwys na Jahwe, die God van die verbond, soos God Homself in die Ou Testament openbaar. Hy maak dit duidelik bekend dat Hy die Messias is waarvan die Ou Testament getuig.

Jesus gebruik Ou Testamentiese beelde en konsepte om aan te dui Wie Hy waarlik is. In Johannes 10:1-21 lees ons van twee van Jesus se “Ek is”-uitsprake: “Ek is die deur vir die skape” en “Ek is die goeie herder”. Albei hierdie uitsprake handel oor die verlossing wat slegs by Jesus Christus te vinde is.


Jesus is die ingang vir die skape

In Johannes 10:1-5 lees ons dat Jesus ’n gelykenis vertel. Hy maak ’n duidelike onderskeid tussen die ware en valse herders. Om die mense die gelykenis beter te laat verstaan, sê Jesus dat Hy die deur vir die skape is.

In Palestina was daar twee verskillende skaapkrale. Die eerste skaapkraal het ’n vaste struktuur gehad met ’n sterk hek of deur. Daar was ’n wag wat die hek oop en toe gemaak het wanneer die herder met sy skape teruggekom het. Ongelukkig kon nie almal hierdie skaapkraal bekostig nie.

Die tweede skaapkraal, waarna Jesus verwys het, het nie vaste strukture of ’n deur/hek gehad nie. Die herder het self wag oor die skape gehou. Aangesien daar nie ’n deur was nie, het die herder in die ingang gelê. Die herder het sy liggaam gebruik om die skape in te hou en die wilde diere uit te hou.

Jesus gebruik hierdie beeld om vir ons drie belangrike sake te leer:

  1. Hy bepaal wie ingaan. Jesus sê nie dat Hy ’n deur is nie, maar dat Hy dié deur is. Daar is geen ander weg na verlossing nie, behalwe deur Jesus Christus. Hy het ons sondeskuld op Hom gedra en ons met God versoen. Paulus getuig daarvan in Efesiërs: “Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader” (Efesiërs 2:18).
  2. Hy bewaar sy skape. Jesus belowe dat elkeen wat deur die deur gaan, gered gaan word en veilig gaan wees. Die herder het in die ingang gaan lê om die skape te beskerm. Wanneer ons verlossing in Christus ontvang het, ervaar ons sekerheid en veiligheid. Ons is seker dat ons reeds die ewige lewe het. Ons is veilig, want niks kan ons van die liefde van God skei nie.
  3. Hy voorsien in hul nood. Jesus sê in vers 9 dat die skape in en uit kan gaan om weiding te kry. Die beeld van weiding herinner ons aan Psalm 23: “Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde.” Die Here leer dat Hy in die mens se nood voorsien. Hy leer ook dat die mens hul geestelike rus by Hom alleen kan kry wanneer hulle op grond van Jesus se verlossingswerk die ewige lewe ontvang.

Wanneer Jesus sê dat Hy die deur vir die skape is, sê Hy dat verlossing alleen by Hom te vinde is op grond van sy versoeningswerk aan die kruis. Daar is geen ander manier om die ewige lewe te verkry nie, maar slegs deur die geloof in Jesus Christus.


Jesus is die Goeie Herder

In Esegiël 34 lees ons van die Here wat sy oordeel oor die herders van Israel vel. Die herders (leiers van Israel) het nie getrou hul dienswerk verrig deur die skape (die volk) na die Here te lei en te versorg nie. In vers 11 maak die Here ’n belofte: “Ek sal self my kleinvee soek en na hulle omsien.”

Dit is teen hierdie agtergrond wat Jesus ’n belangrike uitspraak maak: “Ek is die goeie herder.” Hierdeur sê Jesus dat Hy die vervulling van God se belofte is. Hy sal ’n goeie herder vir God se volk wees wat hulle red en versorg (Esegiël 34:11-16).

Jesus leer ons met hierdie beeld ’n paar belangrike sake:

  1. Hy lê sy lewe vir sy skape af. Die herders van ouds het net vir hulself en vir hul eie rykdom geleef. Jesus, wat die ware goeie herder is, belowe om sy lewe vir sy skape af te lê. Jesus verwys hier na sy kruisdood. Hy gaan ons sondeskuld op Homself neem en Hy gaan die volle prys daarvoor betaal deur aan die kruis te sterf.
  2. Hy gee om vir sy skape. Die herders het in moeilike omstandighede hul werk verrig. Daar was gereeld wildediere wat die skape wou verskeur en skelms wat die skape wou steel. ’n Slegte herder of ’n huurling sou weggehardloop het, veral as dit nie sy eie skape is nie. Jesus sê dat Hy sy skape sal beskerm en dat Hy sy lewe vir sy skape sal aflê.
  3. Hy ken sy skape. Jesus sê in vers 14 tot 15: “Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken My, net soos die Vader My ken en Ek die Vader ken…” Wat ’n wonderlike troos: Jesus Christus ken elkeen van sy kinders. Hy leef in ’n verhouding met elkeen van ons.
  4. Hy vergader sy skape. Ons lees in vers 16: “Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder.” Die “ander skape” is die mense wat nie van Israel afkomstig is nie. Hy belowe dat Hy vir mense van alle volke, nasies en taalgroepe ’n herder sal wees. Hy sal Jode en nie-Jode verenig en hulle sal deel van dieselfde kerk wees (vergelyk Efesiërs 2).

Johannes 10:1-21 hou vir ons ’n wonderlike troos en vermaning in. Jesus Christus is die enigste deur na die ewige lewe. Hy is die ware Messias waarvan die Ou Testament geprofeteer het. Hy is die vleesgeworde Jahwe, die God van die verbond. Wanneer ons geloof in Hom het, het ons reeds die ewige lewe. Daar is geen ander manier om met God versoen te word nie, maar slegs deur Jesus Christus op grond van sy versoeningswerk aan die kruis.


Ons kan getroos word met die woorde van Jesaja 40:11 wat Jesus vervul het: “Soos ’n herder laat Hy sy kudde wei; in sy arms maak Hy lammers bymekaar; teen sy bors dra Hy hulle; die lammerooie lei Hy” (2020-vertaling).


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui