Hoe lyk die lewe van ’n dissipel van God?

Mens kan nie ander mense dissipels maak nie, of ware dissipelskap uitleef, as jy nie weet watter eienskappe ’n dissipel moet hê nie. Lees hier.

deur ds Daniël Myburgh

Ons lees dat Jesus dissipels gemaak het toe Hy op aarde was. So ook het ons die opdrag ontvang om nog dissipels te maak. Maar baie van ons is dalk nog ietwat onseker oor hoe ’n dissipel lyk.

Hoe kan mens iemand ánders ’n dissipel maak as jy nie weet hoe hy of sy behoort te leef nie? Sonder om presies te weet watter eienskappe ’n dissipel oor moet beskik, kan ons dan ook nie sélf ware dissipelskap uitleef nie.

Daarom fokus hierdie artikel oor die eienskappe en kenmerke van ’n ware navolger van ons Here, Jesus Christus.


Dissipels volg Jesus Christus
Ons weet mos nou al dat die woord, “dissipel” ’n “leerling” beteken. Die dissipels waarvan ons dan in die Bybel lees, is leerlinge van Jesus Christus, maar hulle het óók die spesifieke opdrag om Jesus Christus na te volg. Met elke roeping van die dissipels hoor ons Jesus se opdrag aan hulle: “Volg My!”


Eienskappe van ’n dissipel van Jesus Christus se lewe

In die Nuwe Testament lees ons van verskeie eienskappe wat ’n dissipel van Jesus Christus behoort te hê. Elke keer as Jesus iemand roep om sy dissipel te wees, dan verwag Hy ’n sekere reaksie (én optrede) van daardie persoon.

In Lukas 5 lees ons hoe die eerste amptelike dissipels gelyk het. Petrus, Jakobus en Johannes was besig om onsuksesvol vis te vang, toe Jesus saam met hulle in die bootjie klim en hulle aanbeveel om wéér die nette uit te gooi. Nadat hulle soveel visse gevang het dat die nette wou skeur, besef hulle dat die Man wat saam met hulle op die bootjie was, die Here is (vers 8).

Petrus erken sy nietigheid voor die Here en sê dat hy maar net ’n sondaar is wat die Here se genade nie werd is nie. Maar nogstééds word hy saam met Jakobus en Johannes geroep om Jesus se dissipels te wees.

Eerstens moet ’n dissipel die Here erken as jou God en geloof in Hom hê om Hom met jou lewe te vertrou (vergelyk Matteus 14).


Kort daarna word Levi (of Matteus) as dissipel geroep (Lukas 5:27-32). Hy was ’n tollenaar van beroep, maar was bereid om van sy rykdom en status af te sien en Jesus te volg. Hierdie gedeelte leer ons dat ’n dissipel bereid moet wees om dit wat vir jou belangrik is, eenkant toe te skuif en slégs op jou Leermeester te fokus.

’n Ware dissipel sal sy/haar eie foute erken, hulle lewe verander en hulle nie steur aan wat ánder mense van hul skielike lewensverandering dink en sê nie.

Dit sluit aan by dit waarmee Petrus gesukkel het, naamlik om vir Christus as Verlosser te blý erken te midde van groepsdruk (Matteus 26:31-35).


In Matteus 8:18-22 leer ons:

’n Dissipel moet die Here óral en konstánt volg, en nie net wanneer dit vir jou gerieflik is nie.

’n Mens behoort dan bereid te wees om soms ongemak ter wille van die Here te ervaar en altyd vir Christus bó mense kies.


In Matteus 10:5-12 gee Jesus vérdere voorskrifte van hoe ’n dissipel se lewe behoort te lyk:

’n Dissipel behoort altyd bereid te wees om die evangelie aan énigiemand te verkondig (vers 5-7).

Dissipels behoort te besef dat énigiets moontlik is as ’n mens dit met geloof in Christus aanpak (vers 8).

’n Navolger van Christus vertrou altyd op die Here – ook vir fisiese versorging – en is vrygewig met hul geestelike gawes (vers 9).


In Matteus 13 leer en onderrig Jesus sy navolgers in die vorm van ’n gelykenis. Die dissipels vra dan vir Hom in vers 10 waarom Hy gelykenisse gebruik as Hy met die mense praat. Hieruit kan ons die volgende aflei:

’n Dissipel van die Here kan vrymoedigheid neem om eerlik met die Here te praat.

Solank ons onthou dat ons altyd met die nodige agting en respek met God praat (in die vorm van gebed), kan ons enigiets met Hom deel.


Die volgende hoofstuk, Matteus 14:13-21, leer ons:

Die mense wat Jesus navolg moet werklik glo dat Hy die menslik-onmoontlike, moontlik kan maak

’n Dissipel moenie toelaat dat énigiets jou aandag van Jesus aftrek nie (Matteus 14:22-33).


In Matteus 15:21-8 sien ons hoe die dissipels soms ongeduldig geraak het. Hulle het nie altyd ander mense die Here se genade gegun nie. Hul Leermeester leer hulle dan:

Dissipels moet vrygewig met die Here se genade wees en hulle moet geduldig met ander gelowiges saamleef.


Laastens is dit uiters belangrik vir ’n dissipel van Christus om jou Verlosser goed te ken.

Dit beteken egter nie net dat jy wéét wie die Here is nie, maar dat jy Hom kén en daarom ook in Hom gló. Dit is om – soos Petrus – met vrymoedigheid jou geloof in God-Drie-enig te bely (Matteus 16:15 en 16).


Noudat ons weet hoe ’n dissipel se lewe behoort te lyk, kan ons uitgaan om dissipels te maak. Meer nog, ons kan sélf soos dissipels van God gaan leef.   


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui