Is dit moontlik om iemand vandag uit die dood te wek?

Natuurlik kan God enige tyd mense uit die dood opwek, want Hy is die Skepper. Dit bring ons by die groter vraag: Is dit nog nodig om mense uit die dood op te wek?


deur ds. Ruan Steyn

In 2019 het twee pastore vanuit die pentekostalisme wêreldwye reaksie ontlok met die gebeure wat by hul gemeentes plaasgevind het. Die eerste pastoor is Alph Lukau van Suid-Afrika. Hy het skynbaar voor honderde aanhangers ’n persoon wat dood verklaar is, uit die dood opgewek. Die tweede pastoor is Bill Johnson van die bekende Bethel Kerk. Een van die gemeentelede se dogters is oorlede en die gemeente het vir drie dae lank gebid sodat sy uit die dood opgewek kan word. Johnson was oortuig dat sy uit die dood opgewek gaan word.

Albei bogenoemde pastore haal Matteus 10:8 aan om hul dade te regverdig: “Maak die siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses, dryf demone uit. Julle het dit verniet gekry – verniet moet julle dit uitdeel” (2020-vertaling).

As gelowiges wat glo dat die Skrif die Woord van God is, moet ons hierdie gebeure aan die Skrif meet en beoordeel. In die eerste plek moet ons bepaal of ons vandag mense uit die dood kan opwek. Tweedens moet ons bepaal of dit nog nodig is om hierdie wonderwerk te verrig.


Jesus se wonderwerke volgens die Evangelies

Enige handelinge van God in sy skepping wat bonatuurlik is, is ’n wonderwerk. In die Evangelies lees ons egter van spesifieke wonderwerke wat Jesus Christus verrig het, byvoorbeeld om mense uit die dood uit op te wek.

Jesus het ’n aantal mense uit die dood opgewek: die opwekking van die weduwee van Nain se seun (Lukas 7:11-17); die dogter van die Joodse raadslid (Matteus 9:18-26). Een van die bekendste wonderwerke wat Jesus verrig het, is die opwekking van Lasarus (Johannes 11). Martha en Maria het vir Jesus laat roep nadat Lasarus ernstig siek geword het. Jesus het besluit om eers vir twee dae te bly waar Hy is voordat Hy teruggaan. Eers op die vierde dag het Jesus vir Lasarus uit die dood opgewek. Daar was dus geen twyfel nie dat Lasarus dood is.

Ons moet besef dat Jesus wonderwerke verrig het met ’n spesifieke doel in gedagte. Jesus se doel met Lasarus se opwekking was tweeledig. Eerstens het Hy deur Lasarus se opwekking uit die dood gewys dat Hy die Christus is. Een van Jesus se bekende “Ek is”-uitsprake kom in hierdie vers na vore: “Ek is die opstanding en die lewe” (Johannes 11:25). Hy was nie net ’n gewone mens met ’n gewone boodskap nie – Hy is Jesus die Christus, die Seun van God, en die Verlosser.

Die tweede rede waarom Jesus hierdie wonderwerk verrig het, was vir Martha en Maria se onthalwe — om hul geloof in Hom te versterk. Nadat Jesus gesê het dat Hy die opstanding is, en nog voordat Hy die wonderwerk verrig het, het Martha bely: “Ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, Hy wat na die wêreld kom” (Johannes 11:27).

Elke keer wanneer Jesus iemand uit die dood opgewek het, het Hy duidelik getoon dat Hy van God afkomstig is en dat Hy die verwagte Messias is. Die wonderwerke wat Jesus verrig het was ’n bevestiging dat sy boodskap waar is.


Die apostels se wonderwerke

Nadat Jesus opgevaar het na die hemel en sy Gees uitgestuur het, het die apostels voortgegaan om die Evangelie te verkondig en wonderwerke in die Naam van Jesus Christus te verrig. Ons lees dat Petrus vir Tabita (Dorkas) uit die dood opgewek het (Handelinge 9:36-43). Dit is belangrik dat ons Petrus se metode moet raaksien: “Nadat Petrus almal buite gestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy hom na die liggaam omgedraai en gesê: ‘Tabita, staan op!’” (9:40). Petrus het nie ’n spektakel daarvan gemaak nie en daarom het hy almal uitgestuur. Hy het eers na die wil van die Vader gevra deur te bid. Nadat Petrus gebid het, het hy die wonderwerk verrig. Ons sien duidelik dat Petrus nie vanuit sy eie krag hierdie wonderwerk verrig het nie. Dit is slegs God wat ’n mens uit die dood kan opwek.

Ons lees in Handelinge 20 dat Paulus vir Eutigus uit die dood opgewek het, nadat hy uit die venster van die derde verdieping afgeval en gesterf het. Ons lees die doel van hierdie wonderwerk in vers 12: “Hulle het die seun lewend huis toe geneem en was uitermate bemoedig.”


Wat is die afleiding wat ons uit hierdie wonderwerke kan maak?
Daardie mense het nog nie die Skrif in sy geheel gehad nie. Die Nuwe Testament was nog besig om gevorm te word. Deur die wonderwerke en deur die mense uit die dood op te wek, is die boodskap van die Evangelie bevestig. Die wonderwerke het ook ten doel om mense se geloof te versterk en hulle te bemoedig.


Moet mense vandag nog uit die dood opgewek word?

Die vraag is eintlik nie of God vandag nog mense uit die dood kán opwek nie. Natuurlik kan God enige tyd mense uit die dood opwek, want Hy is die Skepper. Hy alleen kan lewe gee. Craig Keener vertel in sy boek, “Miracles: The credibility of the New Testament”, hoe gelowiges na die apostoliese tydperk (na die leeftyd van die apostels) mense uit die dood opgewek het, veral waar daar nog nie ’n Bybel was nie.

Die vraag is dan of dit ’n opdrag vir gelowiges is om mense uit die dood op te wek. Pastore soos Alph Lukau en Bill Johnson sê dat elke gelowige die opdrag ontvang het om siektes te genees, mense uit die dood uit op te wek, demone uit te dryf, en nog meer. Hulle verklaar egter Matteus 10:8 buite konteks. Daardie opdrag het Jesus direk aan die dissipels gegee toe Hy hulle gestuur het met die doel om ’n spesifieke boodskap te verkondig: “Die koninkryk van die hemele is op hande” (Matteus 10:7, 2020-vertaling). Die genesing van siektes, die opwekking van die dooies en die uitdryf van demone was slegs ’n manier om hierdie boodskap van die koninkryk te bevestig.

Die Bybel is vandag genoegsaam, want die Heilige Gees getuig daarvan. Ons het nie nodig om spesifieke wonderwerke te sien of te verrig om ons geloof te versterk of om die boodskap van die Bybel te bevestig nie.


Opwekking van die dooies by Christus se wederkoms
Die troos wat gelowiges het, is dat almal by die wederkoms van Christus uit die dood opgewek gaan word (1 Tessalonisense 4:13-18). Jesus het die dood oorwin toe Hy uit die dood opgestaan het. Ons kan mekaar hiermee troos en bemoedig!


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui