Hoekom bid ek dat die koninkryk moet kom?

Die Heidelbergse Kategismus verduidelik vir ons hoekom ons moet bid dat die koninkryk van God sal kom. Lees hier meer.

deur ds Werner Brotherton


Deel van ons geloofslewe is dat ons leef met ’n koninkryksperspektief. Het jy al gewonder waar God se koninkryk is as Jesus ons leer om te bid dat die koninkryk van die hemele moet kom? Het iets dan gebeur dat God se koninkryk weggeraak het, of dat dit nog nie gekom het nie? Dit kan verwarrend wees om hierdie bede te bid, omdat ons glo en bely dat die Koninkryk van die Here orals teenwoordig is. As die Here se koninkryk oral is, waarom is dit nodig dat ons moet bid dat God se koninkryk moet kom?


Jesus praat gereeld van sy koninkryk en leer ons om daarvoor te bid

Wanneer ons Here Jesus begin het om mense te leer, het Hy nooit probeer om te bewys dat die koninkryk van die hemele bestaan nie. Die hele Bybel probeer dit nie bewys nie. Die Skrif gaan bloot vanuit die vertrekpunt dat die koninkryk van die hemele bestaan. Dit het nog altyd bestaan, bestaan nou en sal bestaan tot in alle ewigheid. Met die koms van ons Here Jesus Christus het die koninkryk van die hemele al hoe nader gekom.

Een van die grootste redes waarom ons vir die koninkryk moet bid, kan ons baie kort antwoord: Want dit is hoe Jesus ons geleer het! Dit is immers deel van die Onse Vader, waaruit ons leer hoe om te bid. Jesus het Self baie gepraat oor die koninkryk. Gaan lees gerus die gelykenisse en merk op hoe baie Jesus sê: Die koninkryk van die hemele is soos…


Die belydenisskrifte sê ons hoe en hoekom ons vir die koninkryk moet bid

Die belydenisskrifte beantwoord ons vraag oor waarom en hoe ons moet bid vir die koninkryk van die hemele. Ons het die belydenisse as skat van die Here af ontvang, en dit spreek die Skrif na. Dit vat vir ons onderwerpe soos die gebed baie mooi saam.

In die Heidelbergse Kategismus (Sondag 48, Vraag en Antwoord 123) leer ons waarom en hoe ons vir die koninkryk van God moet bid, wanneer dit oor die tweede bede van die Onse Vader praat. Hieruit leer ons die volgende oor hoekom ons bid “laat u koninkryk kom”:

1. “Regeer ons so deur u Woord en Gees dat ons ons hoe langer hoe meer aan U onderwerp.”

Eerstens bid ons dus dat die koninkryk moet kom omdat ons burgers is van hierdie koninkryk. Daarom kan ek presies dit bid: regeer my so deur U Woord en Gees dat ek nou reeds kan leef as getroue burger in U koninkryk.

2. “Bewaar U kerk en laat dit groei.”

Tweedens gaan hierdie bede oor die kerk. Die Onse Vader is deel van die Bergpredikasie van ons Here Jesus, wat primêr gerig is aan die ware kerk van God. Die saligsprekinge wys die karaktereienskappe wat alleen by ware gelowiges pas. So hoort hierdie bede ook alleen by die ware burgers van God se koninkryk. Deel van die bede is dan dat die Here sy kerk hier op aarde bewaar, maar ook laat groei. Die Here bou sy kerk deur getroue Woordverkondiging (Romeine 10).

3. “Vernietig die werke van die duiwel, elke mag wat teen U opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige Woord bedink word …”

Die derde rede is dan die rede waarom ons bid dat die kerk bewaar moet word. Dit is omdat die Satan listig teen die kerk opstaan. Na die sondeval het dit vir ons net moeilik geword om die koninkryk van God te sien. Die Satan probeer die wêreld graag oortuig dat die koninkryk van die Here nie bestaan nie. En, dat dit nie iets is waarmee ons rekening moet hou nie.

Die Heidelbergse Kategismus leer ons in Sondag 48 dat deel van hierdie bede is om te bid dat die werke van die duiwel wat teen die Woord van God bedink word, vernietig sal word. Die Satan met elkeen wat aan hom behoort moet vernietig word. Ons sien ook baie in die Psalms dat die Psalmdigters gebid het dat die ongelowiges tot niet gemaak moet word.

Dit bid ons tot die volkomenheid van die Here se koninkryk kom. Dit sal wees wanneer ons Here Jesus Christus in, deur, op en met die wolke terugkeer en ons ewig in sy heerlike teenwoordigheid sal wees.


Hoe ek dus hierdie bede bid is met die woorde wat ons Here Jesus ons geleer het. Maar ons kan ook verder as dit bid, ons kan die Psalms bid, ons kan ons belydenis as voorbeeld gebruik. Ons kan ook kyk na wat die res van die Bybel ons leer oor die koninkryk van die hemele en op grond daarvan bid. Soos Sondag 48 Vraag en Antwoord 123 afsluit, bid ons dit “totdat die volkomenheid van u ryk kom waarin U alles in almal sal wees.”


Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui