Ons kan bid tot ons Vader in die hemel

In die eerste bede van die Onse Vader leer ons tot Wie ons bid en hoe ons sy Naam as heilig moet ag.

deur ds. Jaco Lemmer

Ons kan die “Onse Vader”-gebed, wat ons Here Jesus self vir sy dissipels geleer het, slegs verstaan wanneer ons sien hoe Jesus gebed verstaan het. Hy leer ons hoe Hy dit verstaan het in verse 5 tot 8 van Matteus 6. Jesus se verstaan van gebed kom na vore in die woorde “want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle Hom vra” (Matteus 6:8). Met hierdie woorde, is Jesus besig om sy dissipels te leer dat gebed nie daaroor gaan om soveel as moontlik dinge van God te kry nie, maar dit gaan oor ’n verhouding met God – dié God wat elkeen “Vader” kan noem deur Jesus Christus. Met hierdie groot waarheid leer Jesus sy dissipels en ook sy kerk hoe om te bid.


“Onse Vader…”

Die eerste woorde van Jesus se gebed, is die manier waarop ons God, die Vader, mag aanspreek. Dit is met die aangrypende woorde “ons Vader”. Die Woord “Vader” is die Aramese woord “Abba” wat Jesus altyd gebruik het wanneer Hy met sy Vader gepraat het. Dit is baie interessant dat Jesus sy dissipels leer om Jesus se Vader ook hul eie Vader te noem. Wat ons wel moet oplet, is dat Jesus God nooit aangespreek het as “onsVader” nie, maar “my Vader”. Hy sê byvoorbeeld in die tuin van Getsemane “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan...” Jesus was dus in ’n baie unieke verhouding met die Vader (Matteus 11:27), maar tog is die dissipels (en alle gelowiges) Jesus se aangenome broers (en susters) wat God “ons Vader” mag noem. Paulus maak hierdie nog duideliker in Romeine 8:15 en Galasiërs 4:6. Om God Almagtig, “ons Vader” te kan noem, is en sal vir ewig die grootste voorreg en vrug van Jesus se lewe, sterwe en opstanding bly. God word ons Vader deur die volkome versoeningswerk wat Jesus verrig het. Wanneer ons Hom “Vader” noem, is dit ’n absolute geloofsdaad. Ons erken en verwag dat soos ons kinders van God is, Hy ook soos ’n Vader na ons kyk. Die volmaakte Vader wat alles ten goede vir my laat meewerk (Romeine 8:28) en my alles wat Jesus s’n is laat erf (Romeine 8:17).


Oordenkingsvrae
  1. Wat beteken dit vir jou as gelowige dat jy God “Vader” mag noem?
  2. Dink aan jou aardse pa en alles wat hy vir jou beteken (of nie beteken nie). Wat maak dit dan so spesiaal en wonderlik om God ons Vader te kan noem?
  3. Wat is jou beeld van God wanneer jy aan Hom dink? Dink jy aan Hom as ’n Vader of as iets anders? Hoe kan die Woord ons beeld van God korrigeer?

“wat in die hemele is …”

In omtrent helfte van die kere wat “julle Vader” of “ons Vader” in die Bybel gebruik word, word daar ook verwys na die hemel (byvoorbeeld Matteus 18:14). Hierdie wys ons hoe God benader behoort te word. Ons kan in Christus tot Hom kom en met Hom praat soos ’n kind met ’n Pa, met ontsettende liefde en openheid. Daar is wel altyd ook die groot besef van wie hierdie Vader is. Hy is nie maar net jou vriend en jou metgesel nie, maar Hy is die God wat alles geskep het deur te praat. Hy hou alles in stand en verdien alle eer en lof. Deur te sê ”… wat in die hemele is …” net nadat ons sê “onse Vader”, herinner ons wat bid aan wie God is. Hy is my Vader, maar Hy is ook in die hemel en verdien al my eer en respek.  


“…laat u Naam geheilig word;”

God se Naam is gelyk aan Hom, net soos elke mens se naam ook in ’n mate verteenwoordigend is van die persoon self. Omdat God heilig is (afgesonder, totaal verhewe en moreel perfek), is sy Naam ook heilig (Psalm 111:9). Die eerste versoek van die gebed wat Jesus ons leer, is dus dat ons moet bid dat God se naam geheilig moet word. Hierdie is nie ’n versoek om God op een of ander manier meer heilig te laat word as wat Hy reeds is nie. God is heilig en aan sy karakter kan daar nie verander word nie. Hierdie is eerder ’n versoek dat die wêreld God se Naam sal erken as heilig. Met ander woorde, dat die wêreld sal erken dat God alleen heilig en verhewe en God is, en dat Hy alle eer en aanbidding van alle mense verdien. Dit is dan ook hoekom die lastering van God se Naam een van die 10 gebooie uitmaak (Eksodus 20:7). Wanneer iemand God se Naam nie “heilig” nie, beteken dit dat Hy nie deur die mens geëer en aanbid word soos Hy verdien nie. Die allerbelangrikste begeerte van Jesus en sy volgelinge se harte, is dat God reg geken en reg aanbid sal word en daarom is dit die eerste versoek in die gebed wat Jesus ons leer. Die manier waarop ons dus ons gebede moet begin, is Godgesentreerd.


Oordenkingsvrae
  1. Hoe begin jy gewoonlik jou gebede? As jy eerlik is, is jou gebede Godgesentreerd of mensgesentreerd?
  2. Hoekom is dit so belangrik vir gelowiges om vir God te vra dat sy Naam geheilig sal word deur die mense in die wêreld?
  3. Op watter maniere word God se Naam in ons samelewing nie geheilig nie? Wat moet jy as Christen daaraan doen?

Lees die artikel, “Hoekom is gebed so belangrik vir ’n Christen se geloofslewe?”, ’n inleiding tot die Onse Vader, en hoekom jou gebedslewe so belangrik is vir jou geloofslewe. Volg dan ook die skakel na elkeen van die bedes wat die Onse Vader uitmaak om meer daarvan te leer.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui