Behou die eenheid van die Gees deur vrede met mekaar

Die eenheid van die Gees bind ons aan Christus en aan mekaar. Ons opdrag is om hierdie eenheid te behou – lees hier hoe.

deur ds. Johan Nel

Mens hoor nogal dikwels mense sê: Die kerk bring my nie in die hemel nie. Dit is ’n baie gevaarlike halwe waarheid. Die hele waarheid is: Net Christus bring jou in die hemel. Maar dan moet jy vas wees aan Christus, een met Hom wees. En net die kerk is vas aan Christus en een met Hom. So, niemand buite die kerk of los van die kerk gaan in die hemel kom nie. Net die mense wat vas aan die kerk is, is vas aan Christus en is op pad na die ewige lewe in die hemel.

Hierdie vas-wees aan Christus en vas-wees aan sy kerk, word in Efesiërs genoem die eenheid van die Gees. Efesiërs 4:3 sê: “Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe.” Dit is ’n opdrag wat ons van God ontvang, en daarom moet ons ernstig kyk hoe ons in vrede met mekaar moet lewe.


Wat is die eenheid van die Heilige Gees?

Die eenheid van die Gees lê nie in menslike oorwegings nie. Dit gaan glad nie oor familiebande, of jarelange vriendskap of gesamentlike belangstellings nie. Die eenheid waarvan die Here in Efesiërs 4:3 praat is geestelike eenheid. Dit is ’n geestelike eenheid en nie ’n menslike eenheid nie.


Die Gees bind mense aan Christus

Die Heilige Gees is uitgestort op aarde om aan te gaan met die verlossingswerk wat Christus gedoen het. Die eerste deel van die Gees se verlossingswerk was om mense aan Christus te bind. Die Heilige Gees moes mense een met Christus maak. Dit het Hy gedoen deur geloof in Christus in hul harte te wek. Hy het hierdie verlossingswerk ook in ons gedoen en Hy doen dit steeds. Sonder dat die Heilige Gees jou aan Christus bind deur geloof, is niemand gered nie.

Die Gees bind mense aan mekaar

Die tweede deel van die Heilige Gees se verlossingswerk was om die mense wat in Christus glo, bymekaar te bring. Dit het Hy gedoen deur eers die dissipels van Jesus gereeld bymekaar te laat kom en daarna die gelowiges in die eerste gemeente. Ons lees juis die gelowiges in die eerste gemeente van Christus was eensgesind (Handelinge 2:44). Hierdie eensgesindheid gee die Heilige Gees aan die kerk. Die kerk, dit is die gelowiges, se werk is om alles moontlik te doen om hierdie eenheid te bewaar en te handhaaf, met ander woorde so te laat bly, maar ook sterker te maak.


Die bedreiging van die eenheid van die Gees

Die grootste bedreiging is die sonde. Ons sondige geneigdheid wat so dikwels na vore kom, maak dat lidmate nie naby mekaar leef nie. Dit veroorsaak verdeeldheid. As daar nie eensgesindheid is nie, leef lidmate nie soos Christus wil nie. So kry die sonde vatkans, want daar is nie ander wat ag gee en reghelp nie. ’n Verkeerde en swak getuienis word aan die wêreld gelewer oor Christus se kerk, en so word Christus oneer aangedoen.

Die uitbou van die eenheid van die Gees

Die eenheid waaroor dit gaan is dan die eenheid met Christus en met mekaar. Gewone programme en aktiwiteite en byeenkomste en geselsies gaan bitter min, indien enigiets help om hierdie geestelike eenheid uit te bou. ’n Gemeente wat die Here wil gehoorsaam en die eenheid van die Gees wil sterker maak, sal by die Here self, in sy Woord, moet gaan leiding kry. Hierdie raad staan juis in Efesiërs 4:3!

Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe.

Vrede beteken in harmonie, harmonie met God en met mekaar. ’n Gemeente bestaan uit verskillende mense met verskillende idees. Vrede kom wanneer die verskillende lidmate in harmonie saam leef en groei.


Wat is harmonie tussen lidmate?
Dit gaan nie oor gewoontes of idees nie, nie projekte wat saam aangepak word nie, nie saam swaarkry nie. Die harmonie tussen God en mense, en mense en mense, is Christus. Die engele het juis die nag met Christus se geboorte gesing “vrede op aarde” (Lukas 2:14). Christus bring harmonie. Christus is die band van die Gees, die band wat gemeentelede aan mekaar bind. Wanneer Christus op die voorgrond is, dit is, in die gedagtes, in die woorde en in die dade van lidmate, dan is daar vrede tussen lidmate. Wanneer Christus die harmonie tussen lidmate is, dan word die eenheid van die Gees bewaar.


Hoe kan die eenheid sterker gemaak word?

Die eenheid van die Gees moet bewaar word, maar verder moet dit ook versterk word. ’n Gemeente maak die onderlinge eenheid sterker deur saam gelowiges in Christus te wees en saam vir Christus te leef. Dit kan hulle so doen:

Lees meer oor die Bybelverse wat hier bo genoem is deur op elkeen te klik. Jy kan ook op dié merk, mekaar, klik om meer artikels te lees oor Bybelverse wat vertel hoe ons met mekaar moet saamleef.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui